Резултати от деветото издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2023“

Победителите в деветото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2023" получиха своите отличия на тържествена церемония на 3 октомври 2023г. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната гилдия отбеляза професионалния си празник „Деня на застрахователя“. Тържественото събитие събра представители на застрахователния бизнес, държавните институции и регулаторните органи, академичните среди и медиите.

В приветствените си думи председателят на АБЗ Юри Копач посочи, че в свят на все по-сериозни предизвикателства - социални, икономически, климатични – мисията на застраховането да осигури адекватна сигурност и защита става още по-значима и обществено необходима.  „Като бранш, ние си даваме сметка, че ни предстои много работа. А за да постигнем още по-добри резултати, разчитаме на подкрепата на всички заинтересовани страни. Вярвам, че с общи усилия, с посветеност и професионализъм, може да осигурим така нужната на обществото ни защита“, подчерта Юри Копач. Той отправи благодарности към всички колеги от застрахователния сектор за ежедневните им усилия, за професионализма и човещината, които влагат в работата си.

По традиция на тържественото събитие бяха обявени победителите в конкурса „Застрахователи за обществото 2023“. Фактът, че по този начин застрахователният бранш почита професионалния си празник, е показателен за дълбоката му съпричастност и ангажираност с устойчивото развитие и благополучие на обществото. Конкурсът се организира от Асоциацията на българските застрахователи,  Българска Асоциация на Застрахователните Брокери, Асоциацията на застрахователните брокери в България и Обединени Застрахователни Брокери. Победителите се излъчват чрез гласуване от застрахователните дружества и застрахователните брокери - членове на сдруженията.

На първо място застрахователната общност постави инициативата на  Дженерали Застраховане АД - TheHumanSafetyNet „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“.

Отличието за първо място бе връчено на Николай Станчев, главен изпълнителен директор и председател на УС на Дженерали Застраховане от Владимир Савов, зам.-председател на КФН. Николай Станчев прие наградата с думите:  „Тази ценна награда е признание за всички наши колеги, които са активни доброволци на инициативата The Human Safety Net. Без техния ентусиазъм, отдаденост и усилия нямаше да успеем да стигнем до тук. А именно – към края на 2022 г. заедно да осигурим подкрепа за повече от 3300 родители и над 2600 деца в България.“

Инициативата е създадена от Група Generali, като целта е подкрепа на хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята за „верижна помощ“, при която онези, които са подкрепени, могат един ден да помогнат на други хора, създавайки верига от положителни промени. В България от 2020 г Дженерали Застраховане работи с Фондация “За Нашите Деца”, като съвместно развиват програмата “Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България”. През 2022 г. Дженерали Застраховане организира различни инициативи с цел набиране на средства, в които се включиха над 200 доброволци. Така, за 2022 г. по програмата на The Human Safety Net и Фондация “За нашите деца” подкрепа получиха повече от 3330 родители и почти 2620 деца. Непряк положителен ефект от нея за периода има за още 1796 деца. 

Второто място в конкурса е за Програма „Спасители на животи“ на Групама България.

Селин Болар, главен изпълнителен директор на Групама България, получи отличието от наградата от Ивайло Иванов, управител на НОИ и сподели с присъстващите:  „Програмата „Спасители на животи“ е бе лансирана миналата година, подкрепена от групата Групама и единствена по рода си в сферата на застраховането в Европа. Самото име, което избрахме за програмата говори много за нея - ние помагаме за спасяването на човешки животи, като обучаваме безвъзмездно хората как да помагат на нуждаещи се.  В България обучихме над 3000 семейства, на ниво Група сме близо вече до 1 милион обучени европейски граждани. Продължаваме упорито напред, защото няма нищо по-ценно на света освен това на спасиш един човешки живот!  А при нас застрахователите - това качество е заложено в нашето ДНК.“

Програма „Спасители на животи“ е насочена към повишаване на информираността и обучения по първа долекарска помощ. Тя се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на практически обучения за оказване на първа помощ. Всички международни филиали на френската застрахователна група обединяват силите си, за да изпълнят една обща цел: да се обучат 1 милион души за оказване на първа помощ. От 2022 г. Групама България организира обучения на своите служители, клиенти и партньори, и участва в различни събития за популяризиране на техники за първа помощ.

На трето място е националната образователна кампания на ЗК „Лев Инс“- „Пази детето в интернет“.

Павел Димитров, изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс" прие отличието от Юри Копач, председател на АБЗ, с думите: "Лев Инс традиционно налага стандартите както за физическа, така и за кибер сигурност и признанието на гилдията за втора поредна година доказва това! През последните 2 години кампанията ни "Пази детето в интернет" достигна до над 130 хиляди ученици, техните учители и родители. Лицето на кампанията - Явор Колев и нашият екип разговаряха за опасностите в интернет с деца от всички областни градове, големи и малки общини и дори малки селца в цялата страна. Последните месеци обърнахме специално внимание и на родителите, защото е изключително важно те ясно да осъзнават, че трябва да разговарят със своите деца за тяхното общуване в интернет“.

Кампанията „Пази детето в интернет” е насочена към образоване на обществото и превенция срещу един от най-големите бичове на ХХI век – кибер престъпността – и цели и да създаде дигитална култура на обществото, започвайки още от ранна детска възраст. В рамките на година и половина екипът на кампанията „Пази детето в интернет” е провел открити уроци с участието на над 130 000 ученици, преподаватели и родители в цялата страна.

Информация за всички проекти, включили се в деветото издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2023", може да намерите на сайта на АБЗ.

Начало