Застрахователната общност почете професионалния си празник в тържествена обстановка

Профeсионалният празник "Денят на застрахователя", честван на 1 октомври,  бе отбелязан в тържествена обстановка от представители на застрахователния бизнес, държавните институции и регулаторните органи, академичните среди и медиите.

Юри Копач, председател на УС на АБЗ, приветства гостите и цялата застрахователна общност с думите: 

"Професионалният празник ни събира, за да поговорим за постигнатото, а и за да погледнем напред – към бъдещето. За мен е удоволствие и чест да отбележим нашия ден заедно. Не напразно подчертавам „заедно“, защото наред с успехите, наред с преодолените и предстоящи предизвикателства, ние продължаваме да градим и нещо друго, не по-малко важно – нашата общност. Общност, в която сме обединени не само по професионален признак, а общност на единомишленици, които работят заедно и затова имат силата да променят към по-добро сектора, бизнес средата и обществото.

Застраховането е професия, която по същността си носи надежда, вяра и сигурност. Надежда, че хубавите моменти в живота са повече, вяра, че независимо от обстоятелствата има някой, който ще ти помогне. Живеем в динамичен свят, изправени сме пред редица предизвикателства - социални, икономически, климатични. Свят, в който хората, бизнесът, обществото ни все в по-голяма степен имат нужда от вяра и надежда, от сигурност и защита. Затова нашата мисия да ги осигурим става още по обществено значима. Всички ние сме свидетели на тежките последици от липсата на застрахователна защита покрай зачестяващите природни бедствия. Като бранш, ние си даваме сметка, че ни предстои много работа. Даваме си и сметка, че за да постигнем още по-добри резултати е важно да разчитаме на разбирането, на подкрепата и партньорството с множество други заинтересовани страни – държавни институции, регулатора, бизнес, академични среди, медии и т.н. Вярвам, че с общи усилия, с посветеност и професионализъм, може да осигурим така нужната на обществото ни защита."

С поздравителни думи съм професионалната публика се обърнаха също председателят на БАЗБ д-р Николай Здравков и председателят на КФН Бойко Атанасов.

 

 

Начало