Членството в Асоциацията на българските застрахователи предоставя редица предимства за компаниите, които са част от нейното семейство.

Членовете на АБЗ се ползват от възможностите:

  • да участват активно в законотворческия процес, засягащ застрахователния сектор;
  • да участват в обмена на информация;
  • да имат повече и улеснени контакти и успешна перспектива за взаимодействие помежду си;
  • да усъвършенстват познанията и уменията на служителите си благодарение на образователните инициативи на Асоциацията и различните форуми, в които тя се включва.

Вижте кои застрахователни дружества са членове на АБЗ!

 

Как да станете член на Асоциацията на българските застрахователи?

Членове на сдружение „Асоциация на българските застрахователи“ могат да бъдат лицензирани застрахователи и презастрахователи, регистрирани в България, както и такива, извършващи дейност в страната чрез клон или чрез правото на предоставяне на услуги.

Членството в асоциацията е два вида:

  • пълноправно членство с право на глас в управителните и работните органи на асоциацията;
  • асоциирано членство с право на работно участие със съвещателен глас в работните и управителните органи на сдружението, но без право на глас при вземането на решения.

Приемането на членове и асоциирани членове се извършва с решение на Общото събрание на сдружението.

 

За повече информация се свържете с АБЗ!

Начало