“Асоциация на българските застрахователи” (АБЗ) е учредена като сдружение с нестопанска цел на 16 октомври 1992 г. от 12 държавни и частни застрахователни компании, опериращи по това време на застрахователния пазар - ЗПАД ”България”, ЗАД ”България- Живот”, “Булстрад” АД, ЗПК ”Орел”АД, ЖЗК ”Феникс”АД, ДЗИ, “Енергия”АД, ЗПАД ”Витоша”АД, МЗПК ”Европа”АД, “София инс”АД, ”Автомобилно застраховане-МИК” АД, “Гранит”АД. Инициативата за учредяването на АБЗ идва от ЗПАД „България“, като през октомври 1991 г. се провежда първа работна среща за учредяване на браншови съюз на застрахователите

През 1994 г. членовете на сдружението приемат датата 1-ви октомври за професионален празник „Ден на застрахователя“. Датата е избрана неслучайно – на 1 октомври 1891 г. в  Русе  е учредено първото българско застрахователно дружество "България".

През годините АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на застрахователния пазар със значим принос за развитието на сектора. Асоциацията утвърди водещата си позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, за защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес.

Начело на АБЗ, в качеството на председатели на Управителния съвет, са били редица изтъкнати професионалисти в областта на застраховането.

Председатели на Управителния съвет на АБЗ през годините:

 • Радослав Габровски – от 1992 г. до 1996 г.
 • Румен Янчев – от февруари 1996 г. до декември 1996 г.
 • Георги Абаджиев – от 1996 г. до 1998 г.
 • Борислав Михайлов – от 1998 г. до 2000 г.
 • Атанас Табов – от 2000 г. до 2003 г.
 • Венислав Йотов – от 2003 г. до 2005 г.
 • Даниела Конова – от 2005 г. до2007 г.
 • Орлин Пенев – от 2007 г. до 2011 г.
 • Данчо Данчев – от 2011 г. до 2015 г.
 • Светла Несторова – от 2015 г. до 2019 г.
 • Константин Велев – от 2019 г. до 2023 г.
 • Юри Копач – от 2023 г. до сега

 

ИСТОРИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

Българското застраховане прави първите си стъпки заедно със стопанското развитие на младата българска държава. Всъщност, малко направления в българския стопански живот могат да се похвалят с такава дълга история като застрахователната ни индустрия. За начална дата в развитието на застраховането в България се приема 1882 г., когато у нас започва дейност първата застрахователна компания - „Дачия-Романия“. След около 10 години, през 1891 г. в Русе е основана първата българска застрахователна компания – „България“, а няколко години по-късно и втората – „Балкан“. Българските застрахователи остават доминиращи на пазара през годините, не без подкрепата на държавата.  В началото на ХХ в. България държи първо място в областта на застраховането измежду всички балкански държави. Индустрията устоява на икономическите трудности през годините на финансови кризи и на войните - успява да изгради стабилно развиващ се пазар, да привлече и запази  доверието на хората.

Следвайки историческите процеси, българското застраховане преминава през периода на национализация, през развитието на частната инициатива в началото на 90-те години на ХХ в., за да достигне до съвременния застрахователен пазар. В наши дни той е част от европейския и функционира в съответствие с европейското законодателство. Българският застрахователен пазар играе важна роля в социалната защита и за икономическото развитие на страната. Застрахователните ни компании са третият по значимост институционален инвеститор у нас. Те предлагат на своите клиенти широка гама продукти и услуги, въвеждат нови технологии и са отворени към иновациите.  

Запазено е през годините отношението на индустрията към нуждите на обществото. Застрахователите са били сред големите обществени дарители, тяхно дело са някои от най-впечатляващите с архитектурата си сгради в страната. Духът на историческите традиции са живи и днес, а застрахователите развиват активно политики и инициативи в полза на обществото.

 

Повече по темата може да намерите в картинната галерия "140 години застраховане в България"!

Начало