ЮРИ КОПАЧ

Председател на УС на АБЗ и Изпълнителен Директор Търговска мрежа и продажби

Член на УС на „Дженерали Застраховане“ АД

ПЛАМЕН ШИНОВ

Зам.- председател
на УС на АБЗ

Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ

Член на УС
на АБЗ

Член на Съвета на директорите
и Изпълнителен директор
ЗАД “Алианц
България”

КИРИЛ БОШОВ

Член на УС на АБЗ

Изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. Председател на УС на "Еврохолд България" АД

ИВАНА ДИМОВА

Член на УС на АБЗ

и Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на
на ЗК"Уника" АД и ЗК"Уника Живот"АД

РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ

Член на УС на АБЗ

заместник-ректор
на СА „Димитър А. Ценов“ -
Свищов

ГАБРИЕЛА ГЕНОВА

Член на УС на АБЗ

Председател на Управителния съвет и Финансов директор на
"ГРАВЕ България Животозастраховане "ЕАД

НИНА КОЛЧАКОВА
Генерален Секретар

НИНА КОЛЧАКОВА
Генерален Секретар

Начало