Комисии

 

1. Юридическа комисия

Председател -  Константин Велев

 

2. Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане и катастрофични рискове

Председател -  Глория Димитрова

Зам.-председател - Кирил Бошов

 

3. Икономическа и финансова комисия, Платежоспособност ІІ и Риск мениджмънт

Председател -  Георги Георгиев

Зам.-председател - Габриела Генова

 

4.Комисия по животозастраховане

Председател -  Светла Несторова

Зам.-председател - Георги Георгиев

 

5. Комисия по автомобилно застраховане

Председател -  Юри Копач

Зам.-председател - Константин Велев

 

6. Комисия по медицинско застраховане

Председател -  Кирил Бошов

Зам.-председател - Светла Несторова

 

 7. Комисия "Отговорности"

Председател - Румяна Бетова