Към АБЗ са създадени постоянни и временни професионални комисии и работни групи, които обединяват интереса на застрахователните дружества и представят техните становища по общи актуални проблеми. Членовете на комисиите и работните групи са специалисти от действащите на пазара дружества с богат професионален опит в съответната област.

 

КОМИСИИ 

1. Юридическа комисия

Председател -  Кирил Бошов

 Зам.-председател - Нина Колчакова

 

2. Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане и катастрофични рискове

Председател -  Веселин Ангелов

Зам.-председател - Ивана Димова

 

3. Икономическа и финансова комисия, Платежоспособност ІІ и Риск мениджмънт

Председател -  Габриела Генова 

Зам.-председател - доц.Румен Ерусалимов

 

4.Комисия по животозастраховане

Председател -  Ивана Димова

Зам.-председател - Веселин Ангелов

 

5. Комисия по автомобилно застраховане

Председател -  Юри Копач

Зам.-председател - Пламен Шинов

 

6. Комисия по медицинско застраховане

Председател -  Ивана Димова

Зам.-председател - Нина Колчакова

 

 7. Комисия "Отговорности"

Председател - Пламен Шинов

Зам.-председател - Ралица Табакова  

 

РАБОТНИ ГРУПИ

 

1. Работна група по Закон за туризма

Председател – Румяна Бетова

 

2. Работна група свързана с преминаването към черно-бял сертификат Зелена карта

Председател – Юри Копач

 

3. Работна група по селскостопанско застраховане

Председател – Юри Копач;

 

4. Работната група за реформа в отчетността на застрахователите

Председател – Венцислав Тодоров

 

5. Работна група за превенция на застрахователните измами

Председател – Розалия Соколова

 

6. Работна група на специалистите по законосъответствие

Председател – Нина Колчакова

 

7. Работна група по публични комуникации

Председател -  Росица Вартоник

 

8. Работна група по Директива за разпространение на застрахователните продукти

Председател -  Пламен Шинов 

 

9. Работна група по въпросите на информационните технологии в застраховането (РГ Иншуртех)

Председател -  Веселин Ангелов

Начало