Комисии и работни групи на АБЗ

 

КОМИСИИ

 

1. Юридическа комисия

Председател -  Кирил Бошов

 Зам.-председател - Нина Колчакова

 

2. Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане и катастрофични рискове

Председател -  Веселин Ангелов

Зам.-председател - Ивана Димова

 

3. Икономическа и финансова комисия, Платежоспособност ІІ и Риск мениджмънт

Председател -  Габриела Генова 

Зам.-председател - доц.Румен Ерусалимов

 

4.Комисия по животозастраховане

Председател -  Ивана Димова

Зам.-председател - Веселин Ангелов

 

5. Комисия по автомобилно застраховане

Председател -  Юри Копач

Зам.-председател - Пламен Шинов

 

6. Комисия по медицинско застраховане

Председател -  Ивана Димова

Зам.-председател - Нина Колчакова

 

 7. Комисия "Отговорности"

Председател - Пламен Шинов

Зам.-председател - Ралица Табакова  

РАБОТНИ ГРУПИ

 

1. Работна група по Закон за туризма

ПредседателРумяна Бетова

 

2. Работна група свързана с преминаването към черно-бял сертификат Зелена карта

Председател Юри Копач

 

3. Работна група по селскостопанско застраховане

ПредседателЮри Копач;

 

4. Работната група за реформа в отчетността на застрахователите

ПредседателВенцислав Тодоров

 

5. Работна група за превенция на застрахователните измами

ПредседателРозалия Соколова

 

6. Работна група на специалистите по законосъответствие

ПредседателНина Колчакова

 

7. Работна група по публични комуникации

ПредседателРосица Вартоник

 

8. Работна група по Директива за разпространение на застрахователните продукти

Председател -  Пламен Шинов 

 

9. Работна група по въпросите на информационните технологии в застраховането (РГ Иншуртех)

Председател -  Веселин Ангелов