Комисии и работни групи на АБЗ

 

КОМИСИИ

 

1. Юридическа комисия

Председател -  Константин Велев

 Зам.-председател - Пламен Шинов

 

2. Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане и катастрофични рискове

Председател -  Веселин Ангелов

Зам.-председател - Кирил Бошов

 

3. Икономическа и финансова комисия, Платежоспособност ІІ и Риск мениджмънт

Председател -  Борис Паличев

Зам.-председател - Селин Болар

 

4.Комисия по животозастраховане

Председател -  Селин Болар

Зам.-председател - Веселин Ангелов

 

5. Комисия по автомобилно застраховане

Председател -  Юри Копач

Зам.-председател - Пламен Шинов

 

6. Комисия по медицинско застраховане

Председател -  Кирил Бошов

Зам.-председател - Борис Паличев

 

 7. Комисия "Отговорности"

Председател - Пламен Шинов

Зам.-председател - Константин Велев

 

РАБОТНИ ГРУПИ

 

1. Работна група по Закон за туризма

Председател – Румяна Бетова

 

2. Работна група свързана с преминаването към черно-бял сертификат Зелена карта

Председател – Юри Копач

 

3. Работна група по селскостопанско застраховане

Председател – Юри Копач;

 

4. Работната група за реформа в отчетността на застрахователите

Председател – Теодор Илиев

 

5. Работна група за превенция на застрахователните измами

Председател – Розалия Соколова

 

6. Работна група на специалистите по законосъответствие

Председател – Нина Колчакова

 

7. Работна група по публични комуникации

Председател -  Росица Вартоник