Брошура „10 правила за безопасност: Електрически скутер“

Брошурата „10 правила за безопасност: Електрически скутер“ представя най-важните правила при управление на електрически скутер. Тя е част от ресурсите, разработени за нуждите на информационната кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“. Целта е, чрез предоставяне на практическа информация и съвети, да се стимулира култура на отговорност сред  ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са  млади хора, и да се подобри пътната безопасност.

 

Вземете брошурата „10 правила за безопасност: Електрически скутер“!

Начало