Групама: Програма „Спасители на животи“ – програма за информираност и обучения по първа долекарска помощ

Програмата „Спасители на животи“ се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на практически обучения за оказване на първа помощ. Всички международни филиали на френската застрахователна група обединяват силите си, за да изпълнят една обща цел: да се обучат 1 милион души за оказване на първа помощ.

От 2022 г. Групама в България организира обучения на своите служители, клиенти и партньори, както и участва в различни събития за популязиране на техники за първа помощ, заедно със своите партньори. 

Дейности по проекта

-        В рамките на програмата всички служители на Групама Застраховане, включително и служителите от страната, преминаха през 8-часови обучения по първа долекарска помощ. Курсовете са сертифицирани и проведени от Българския Червен Кръст.

-        Осигуряване на обучения за партньори и клиенти на Групама Застраховане

-        Осигуряване на бързи практически обучения и техники за реакция при различни инциденти  за семейства, родители и деца, посетили фестивала Фамилатлон 2023 г. Фестивалът събра над 2000 семейства с деца, като те преминаваха през тренингите, осигурявани от Групама Застраховане и партньорите от FirstAid.bg.

-        Планирано участие и осигуряване на бързи практически обучения и техники за реакция при различни инциденти  за семейства, родители и деца, посетили Академия за родители в центъра на София, НДК, на 9 септември 2023 г.

-        Участие в събитие, съвместно с БЧК по случай Международния ден на първата помощ 2022 г.

-        Публикации с цел информираност, включително и в списание Forbes България.

-        Активация в социалните медии и масова комуникация за осигуряване на осведоменост и повишаване чувствителността. Осигуряване на инфлуенсър подкрепа в лицето на Деси Стоянова /ТВ водещ от БиТиВи/

Постигнати резултати

-        Над 300 служители на Групама Застраховане преминаха 8-часови обучения по първа долекарска помощ

-        Планирани обучения на над 500 партньори и клиенти на Групама през 2023 г. с 2.5-часови обучения

-        Над 2000 достигнати семейства с бързи тренинги по време на Фамилатлон 2023 г.

-        Над 2000 очаквани семейства, които да преминат бързи тренинги по време на Академия за родители пред НДК, София на 9 септември 2023 г.

-        Достигнати близо 50 000 профила през социалните мрежи само за един месец кампания за повишаване на информираността на тема нуждата от обучения по първа помощ.

-        Адаптирани 10 кратки анимирани клипа, достъпни за всички онлайн, които да осигурят повече знания за правилна реакция при различни инциденти

Книжки с базисни инструкции за разпознаване на симптомите и реакция при основни животозастрашаващи инциденти – произведени и раздавани на публиката по време на събития.

През 2023 г. дейностите продължават, както с практически обучения по първа помощ, така и с информационни кампании, участия в събития и бързи тренинги, популяризиращи нуждата от повече подготвени хора за компетентна долекарска помощ.

В рамките на проекта се разпространяват и комуникационни материали – принт и дигитални, които дават знания за правилна намеса и реакция при основни животозастрашаващи инциденти.

 

Вижте повече за проекта в прикачения документ в pdf формат!

Начало