Информационна кампания „На фокус: Животозастраховане“

Целта на инициативата на АБЗ беше да се повиши нивото на информираност на обществото в сферата на животозастраховането с оглед на нарастващия интерес към темата и по този начин да се подпомогне разумният потребителски избор. Именно с поглед към потребителите бе определено и водещото послание „Грижата е любов! Подарете на любимите хора сигурност и бъдеще със застраховка „Живот!“.  Кампанията се проведе в периода декември 2021 – април 2022 г. и генерира висок публичен интерес, като темата за животозастраховането навлезе в публичното и медийното пространство.

Основни насоки и дейности на информационната кампания „На фокус: животозастраховане“

  • Информационни материали

За целите на кампанията бяха разработени множество информационни и визуални материали. Чрез тях АБЗ предоставя информация на потребителите относно  ползите и смисъла  от животозастраховките и какво е тяхното място в личния финансов план, кои основните видове, предлагани на българския пазар и техните характеристики, кои са основните стъпки при сключване на животозастраховка. Материалите са публикувани на сайта на АБЗ и остават на разположение на широката публика.

Вижте следните статии:

Вземете  „Ръководство за потребителя „Практични съвети: Застраховки Живот“!

 

  • Образователен тест „Твоето застрахователно IQ: Живот“

С цел обогатяване на дългосрочно достъпния образователен инструментариум беше разработен онлайн тест „Твоето застрахователно IQ: Живот“. Освен проверка и оценка на базовите познания в областта на животозастраховането, тестът дава възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос. В рамките на кампанията АБЗ проведе базирана на теста игра с награди, в която се включиха 1 349 души от цялата страна

Проверете познанията си и научете повече за животозастраховките с теста„Твоето застрахователно IQ: Живот“!

 

  • Проучване на нагласите на потребителите към животозастрахователните продукти

Финансовият портал Moite Pari.bg в партньорство с АБЗ проведоха онлайн проучване на нагласите на потребителите към животозастрахователните продукти. Водещ извод от проучването е, че основната причина да се не сключва застраховка „Живот“ е недостатъчната информираност по темата.

Вижте повече за резултатите от проучването в анализа на АБЗ!

 

  • Онлайн дискусия за журналисти „За животозастраховането: индивидуални ползи и пазарно развитие“

В организираната от АБЗ онлайн дискусия, проведена на 27 януари 2022 г.,се включиха 35 представители на медиите и застрахователния сектор. В нея участваха Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“, Росица Велинова, изпълнителен директор на „ЦКБ Живот“ ЕАД и Андрей Георгиев, изпълнителен директор на ЗК „Евроинс Живот“ ЕАД. Събитието провокира висок интерес и оживена дискусия, а коментираните теми и отправените послания бяха широко отразени в повечето национални медии. 

 

  • Мултиплатформен проект и ТВ дискусия „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“

Мултиплатформеният проект бе реализиран като финална дейност на кампанията „На фокус: животозастраховане“. Дискусията „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“ се излъчи на 10 април в ефира на Bulgaria ON AIR, Facebook страницата на телевизията и сайтовете Dnes.bg и Investor.bg.

Участие в събитието взеха Светла Несторова - главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, Веселин Ангелов - изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ и член на УС на АБЗ, Ивайло Пеев, управляващ партньор в Life Partners Bulgaria, Явор Ачев, мениджър за България на „Амунди“ и Владимир Савов, зам.-председател на КФН. Развитието и потенциалът на животозастраховането, ползите, които носят на потребителите инвестиционните животозастраховки и механизмите за управление на вложените от клиентите средства бяха основните теми, коментирани от участниците в дискусията.

В рамките на общия мултиплатформен проект, освен телевизионната дискусия, се реализираха поредица от интервюта с участниците в дискусията и бяха публикувани редица материали по темата.

 

Гледайте дискусията „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“!

 

  • Развитие на кампанията в социалните мрежи и медийното пространство

Кампанията се разгърна активно в социалните мрежи чрез страниците на АБЗ във Facebook, Instagram и LinkedIn. Разнообразните и комплексни дейности, реализирани в хода на кампанията, провокираха значим медиен интерес и съответно получиха широко отражение в медийно пространство.

Успешното развитие и постигнатите резултати на информационната кампания на АБЗ „На фокус: животозастраховане“ категорично показват, че обективното и заедно с това атрактивно поднасяне на потребителска информация за застраховането е път към повишаване на застрахователната грамотност, отговаря на нуждите на потребителите и е положително приемана от обществото.

Начало