Победителите в 9-то издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2023" бяха обявени на официална церемония

Отличени бяха инициативите на Дженерали Застраховане, Групама и Лев Инс

Победителите в деветото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2023" получиха своите отличия на тържествена церемония на 3 октомври 2023г. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната гилдия отбеляза професионалния си празник „Деня на застрахователя“. 

Конкурсът се организира от Асоциацията на българските застрахователи,  Българска Асоциация на Застрахователните Брокери, Асоциацията на застрахователните брокери в България и Обединени Застрахователни Брокери. Победителите се излъчват чрез гласуване от застрахователните дружества и застрахователните брокери - членове на сдруженията.

На първо място застрахователната общност постави инициативата на  Дженерали Застраховане  - TheHumanSafetyNet „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“.

Отличието за първо място бе връчено на Николай Станчев, главен изпълнителен директор и председател на УС на Дженерали Застраховане от Владимир Савов, зам.-председател на КФН. Николай Станчев прие наградата с думите:  „Тази ценна награда е признание за всички наши колеги, които са активни доброволци на инициативата The Human Safety Net. Без техния ентусиазъм, отдаденост и усилия нямаше да успеем да стигнем до тук. А именно – към края на 2022 г. заедно да осигурим подкрепа за повече от 3300 родители и над 2600 деца в България.“

Инициативата е създадена от Група Generali, като целта е подкрепа на хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята за „верижна помощ“, при която онези, които са подкрепени, могат един ден да помогнат на други хора, създавайки верига от положителни промени. В България от 2020 г Дженерали Застраховане работи с Фондация “За Нашите Деца”, като съвместно развиват програмата “Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България”. През 2022 г. Дженерали Застраховане организира различни инициативи с цел набиране на средства, в които се включиха над 200 доброволци. Така, за 2022 г. по програмата на The Human Safety Net и Фондация “За нашите деца” подкрепа получиха повече от 3330 родители и почти 2620 деца. Непряк положителен ефект от нея за периода има за още 1796 деца. 

Второто място в конкурса е за Програма „Спасители на животи“ на Групама България.

Селин Болар, главен изпълнителен директор на Групама България, получи отличието от наградата от Ивайло Иванов, управител на НОИ и сподели с присъстващите:  „Програмата „Спасители на животи“ е бе лансирана миналата година, подкрепена от групата Групама и единствена по рода си в сферата на застраховането в Европа. Самото име, което избрахме за програмата говори много за нея - ние помагаме за спасяването на човешки животи, като обучаваме безвъзмездно хората как да помагат на нуждаещи се.  В България обучихме над 3000 семейства, на ниво Група сме близо вече до 1 милион обучени европейски граждани. Продължаваме упорито напред, защото няма нищо по-ценно на света освен това на спасиш един човешки живот!  А при нас застрахователите - това качество е заложено в нашето ДНК.“

Програма „Спасители на животи“ е насочена към повишаване на информираността и обучения по първа долекарска помощ. Тя се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на практически обучения за оказване на първа помощ. Всички международни филиали на френската застрахователна група обединяват силите си, за да изпълнят една обща цел: да се обучат 1 милион души за оказване на първа помощ. От 2022 г. Групама България организира обучения на своите служители, клиенти и партньори, и участва в различни събития за популяризиране на техники за първа помощ.

На трето място е националната образователна кампания на ЗК „Лев Инс“- „Пази детето в интернет“

Павел Димитров, изпълнителен директор на ЗК "Лев Инс" прие отличието от Юри Копач, председател на АБЗ, с думите: "Лев Инс традиционно налага стандартите както за физическа, така и за кибер сигурност и признанието на гилдията за втора поредна година доказва това! През последните 2 години кампанията ни "Пази детето в интернет" достигна до над 130 хиляди ученици, техните учители и родители. Лицето на кампанията - Явор Колев и нашият екип разговаряха за опасностите в интернет с деца от всички областни градове, големи и малки общини и дори малки селца в цялата страна. Последните месеци обърнахме специално внимание и на родителите, защото е изключително важно те ясно да осъзнават, че трябва да разговарят със своите деца за тяхното общуване в интернет“.

Кампанията „Пази детето в интернет” е насочена към образоване на обществото и превенция срещу един от най-големите бичове на ХХI век – кибер престъпността – и цели и да създаде дигитална култура на обществото, започвайки още от ранна детска възраст. В рамките на година и половина екипът на кампанията „Пази детето в интернет” е провел открити уроци с участието на над 130 000 ученици, преподаватели и родители в цялата страна.

Информация за всички проекти, включили се в деветото издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2023", може да намерите на сайта на АБЗ.

 
Начало