Проучване „Застраховки „Домашно имущество“ - нагласи и употреба 2024“: Резултати и тенденции

Проучването „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба 2024“ се провежда за втора поредна година в онлайн среда от MoitePari.bg, съвместно с Асоциация на българските застрахователи (АБЗ). То дава интересен поглед към потребителските нагласи и информираност относно застраховките за дома и по-специално на градското население в активна възраст, какъвто е основният профил на участвалите в проучването.

Поредното му провеждане дава възможност да се проследи дали има и каква е промяната в модела на потребление на имуществените застраховки.

Сравнението на резултатите откроява редица позитивни тенденции, като повишаване дела на лицата със застраховки за дома и доверието към застрахователите. Сред факторите за позитивното развитие вероятно е и активната информационна политика на АБЗ по темата имуществено застраховане.

 

ВИЖ ПОВЕЧЕ В ПУБЛИКАЦИЯТА НА АБЗ!

 

Начало