Ръководство за потребителя „Практични съвети: Застраховки „Домашно имущество“

Публикацията на АБЗ „Практични съвети: Застраховки „Домашно имущество“ съдържа полезна за потребителите информация, поднесена по ясен и достъпен начин. В нея се коментират ползите и смисъла от имотните застраховки, а акцентът е поставен върху необходимостта от информиран избор на подходяща за личната ситуация имотна застраховка като водещо условие за потребителска удовлетвореност. Представени са основните видове имотни застраховки, предлагани на пазара и техните специфики, като детайлно се разглеждат параметрите и условията, на които трябва да се обърне внимание при сключване на застраховка за дома. Въпросът „какво да правим при щета“ също намира място в публикацията с информация как да се постъпи в случай на рисково събитие, как се завежда претенция за обезщетение и как то се изплаща.

Свалете Ръководство за потребителя „Практични съвети: Застраховки „Домашно имущество“!

Начало