Информационна кампания „Застраховка на дома: Запази своя свят“

Целта на кампанията беше да се разясни необходимостта и ползите от имуществените застраховки като инструмент за осигуряване на финансова и житейска стабилност, особено на фона на климатичните промени и зачестяващите природни бедствия. С поглед към потребителите бе определено и водещо послание „Застраховка на дома: Запази своя свят“. Слоганът „Грижата е любов“ бе запазен като свързващ елемент и основно послание на всички информационни кампании на АБЗ за повишаване на застрахователната грамотност. Активната част на кампанията продължи от март до юли 2023 г., като АБЗ продължи и след това активно да представя темата в медийното и публичното пространство.

Основни насоки и дейности на информационната кампания „Застраховка на дома: Запази своя свят“:

  • Информационни материали

За целите на кампанията бяха разработени множество информационни и визуални материали. Чрез тях АБЗ предоставя информация на потребителите относно  ползите и смисъла  от имотните застраховки. Акцентът е поставен върху необходимостта от информиран избор на подходяща за личната ситуация имотна застраховка като водещо условие за потребителска удовлетвореност. Представят се основните видове имотни застраховки, предлагани на пазара и техните специфики, като детайлно се разглеждат параметрите и условията, на които трябва да се обърне внимание при сключване на застраховка за дома. Въпросът „какво да правим при щета“ също е разгледан, като се предоставя информация как да се постъпи в случай на рисково събитие, как се завежда претенция за обезщетение и как то се изплаща. Материалите са публикувани на сайта на АБЗ и остават на разположение на широката публика.

Вижте следните статии:

Вземете  „Ръководство за потребителя „Практични съвети: Застраховки за дома“!

 

  • Образователен тест „Твоето застрахователно IQ: Дом

С цел обогатяване на дългосрочно достъпния образователен инструментариум беше разработен онлайн тест „Твоето застрахователно IQ: Дом“. Освен проверка и оценка на базовите познания в областта на животозастраховането, чрез теста се предлага възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос. В рамките на кампанията АБЗ проведе базирана на теста игра с награди, в която се включиха 901 души от цялата страна.

Проверете познанията си и научете повече за имотните застраховките с теста „Твоето застрахователно IQ: Дом“!

 

  • Проучване на нагласите на потребителите към имотните застраховки

В началото на м. април 2023 г. финансовият портал Moite Pari.bg в партньорство с АБЗ проведоха онлайн анкета за нагласите у употребата на застраховките „Домашно имущество“. Водещ извод от проучването е, че мнозинството потребители приемат имотните застраховки като начин да защитят финансовата си стабилност и собствеността си в случай на рисково събитие с дома и това е причината да сключат такава.

Вижте повече в анализа на резултатите от проучването!

 

  • Дискусионна среща с журналисти и застрахователни посредници „На фокус: имуществено застраховане"

Дискусионната среща, проведена на 11 април 2023 г., събра над 35 журналисти и представители на застрахователните брокери. Участие в събитието взеха Константин Велев, председател на УС на АБЗ, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и Десислава Николова, старши анализатор, MoitePari.bg. Те коментираха теми, свързани със смисъла и ползите от защитата, осигурявана от имуществените застраховки на  фона на интензивното нарастване на климатичните и сеизмични бедствия, пазарното развитие и редица потребителски въпроси.

 

  • Мултиплатформен проект „Застраховането – реалност и възможности“

На 20 май в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR бе излъчена телевизионната дискусия „Застраховането – реалност и възможности“. Предаването можеше да бъде проследено чрез стрийминг в сайта на политематичната телевизия, както и във Facebook страницата й.

Събитието бе реализирано от АБЗ в партньорство с Bulgaria ON AIR, като целта беше да се привлече публичното внимание към актуалното развитие на застрахователния пазар с фокус върху имущественото застраховане. Чрез дискусията бе акцентирано върху изводите от аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ и кампанията на АБЗ „Застраховка за дома: Запази своя свят“. Участие в дискусията взеха Константин Велев, досегашен председател на АБЗ, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ и Мария Велева, управител на ЗБ „Балкан“. В рамките на общия мултиплатформен проект, освен телевизионната дискусия, се реализираха поредица от интервюта с участниците в дискусията и бяха публикувани редица материали по темата.

Гледайте дискусията „Застраховането – реалност и възможности“!


 

  • Развитие на кампанията в социалните мрежи и медийното пространство

Кампанията се разгърна активно в социалните мрежи чрез страниците на АБЗ във Facebook, Instagram и LinkedIn. Разнообразните и комплексни дейности, реализирани в хода на кампанията, провокираха значим медиен интерес и съответно получиха широко отражение в медийно пространство.

Успешното развитие и постигнатите резултати на информационната кампания на АБЗ „Застраховка на дома: Запази своя свят“ категорично показват, че обективното и заедно с това атрактивно поднасяне на потребителска информация за застраховането е път към повишаване на застрахователната грамотност, отговаря на нуждите на потребителите и е положително приемана от обществото.

Начало