Какво представлява Световния застрахователен капиталов стандарт - Insurance Capital Standard (ICS)

След 6-годишна работа, преговори и сериозен натиск от страна на европейските застрахователни надзори през м. ноември т.г. членовете на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи (IAIS) стигнаха до споразумение за глобален застрахователен капиталов стандарт (Insurance Capital Standard -ICS). Застрахователният капиталов стандарт е развит като консолидиран групов капиталов стандарт, предназначен за международно активните застрахователни групи (IAIGs). Стандартът е риск-базиран и съдържа три компоненти – оценка, допустими капиталови ресурси и стандартен метод за изчисление на капиталовите изисквания.

Застрахователният капиталов стандарт  е част от обща рамка за надзор на международно активните застрахователни групи, целяща ефективен трансграничен надзор на застрахователните групи, каквато рамка се договаря за първи път на световно ниво. Стандартът и надзорната рамка, свързана с него, се очаква постепенно да уеднаквят условията за бизнес на международно ниво. Новоприетият ICS е наречен Версия 2.0 и ще бъде първоначално тестван за 5-годишен мониторингов период, който стартира през януари 2020 г. В този период няма да бъдат задействани надзорни действия, а ще бъде използван за отчитане и обсъждане с цел предоставяне на обратна информация как работи ICS. Резултатите от наблюдението ще спомогнат за по-нататъшното усъвършенстване на ICS преди окончателното въвеждане на предписаните капиталови изисквания на групово ниво.

На пръв поглед това слабо касае европейските застрахователи, тъй като те вече прилагат Платежоспособност II – далеч по-строга система от капиталови изисквания в сравнение с новоприетия стандарт, който се отнася за бизнесът извън Европа. Но това е само на пръв поглед. Показателни са позициите по отношение на ICS на двата основни регулаторни центъра в света на застраховането. На сайтът на EIOPA четем: „EIOPA приветства приемането на първата глобална рамка за надзор на международно активните застрахователни групи, включително ICS, която ще допринесе за намаляването на системния риск в застрахователния сектор“. В същото време Ерик Чиопа, председател Националната асоциация на застрахователните комисари на САЩ заявява пред членовете на Сенатската комисия по банки, жилищно строителство и градоустройство: „ICS е не само технически опорочен, но е и контрапродуктивен спрямо политическите приоритети на САЩ, като пенсионно осигуряване, дългосрочни грижи, инвестиции в инфраструктурата и устойчивост срещу природните бедствия. Вместо да се развие стандарт, който да има достатъчна гъвкавост, който да отчита реалностите в отделните юрисдикции и който да е база за подобрено сътрудничество и координация между надзорните органи, ICS всъщност е отражение на европейския подход към регулирането и е неприложим към нашата система.“

Тези две изказвания ясно очертават основните лагери и предстоящата битка за надмощие. EIOPA и редица европейски национални надзорни органи подкрепят проекта с намерението да „изнесат“ Платежоспособност ІІ на глобално ниво, за да смекчат неблагоприятното конкурентно положение, в което тя поставя европейските застрахователи. Самата Европейска Комисия многократно е посочвала, че е поддръжник на глобалните стандарти и това е една от причините тя да се ангажира тясно с ICS през последните години. С активното участие на европейските надзори - членове на световната асоциация ICS в края на краищата има техническия дизайн на Платежоспособност ІІ. Повечето разлики с Платежоспособност ІІ обаче са резултат от натиск от надзорни органи извън ЕС, които считат някои от елементите на Платежоспособност ІІ за прекалено неблагоприятни за дългосрочния бизнес. Например, стойността на добавката за риск в ICS е значително по-ниска, отколкото в Платежоспособност ІІ (около 3% цена на капитала – цифра, за която европейската застрахователна индустрия и застрахователните асоциации лобират от няколко години да бъде възприета и в Платежоспособност ІІ).

В тази връзка, в момента европейските застрахователи виждат блестяща възможност във въвеждането на световно ниво на ICS в контекста на прегледа по Платежоспособност ІІ. Insurance Europe, която следеше мълчаливо презокеанските преговори за глобален стандарт, без да изразява становище, сега се готви за сериозни лобистки действия по посока на олекотяване на Платежоспособност ІІ по примера на ICS.

Фактът, че САЩ отказват да прилагат стандарта засега също може да се промени под натиска на останалия свят. До сега, 3 седмици след приемането на стандарта много юрисдикции в Азия, Латинска Америка и дори в Африка са заявили, че ще изискат от своите международно активни застрахователни групи да се включат  в мониторинговия период.

Няма точен брой на европейските международно активни застрахователни групи, но се счита, че са между 20 и 30, а на глобално ниво са около 50. Очаква се сериозен натиск от европейските надзорни органи тези компании да участват в 5-годишния мониторингов период.