2017: Застрахователният пазар в 3 показателя

2017 е поредната година,  в която българската застрахователна индустрия бележи номинален ръст на премийния приход почти по всички линии на бизнес. Общо  39 български застрахователя – 26 по общо застраховане и 13 по живот са реализирали премиен приход от 2,2 млрд. лв. със 7,5% над резултата от 2016 г.

Общото застраховане продължава да доминира пазара с 80% дял и ръст на годишна база от 8% през 2017, базирано най-вече на 10,6% увеличение на премийния приход в автомобилното каско и 6,7% в гражданската отговорност на автомобилистите, но си струва да се отбележи и повишението от 9,2% на приходите от „Пожар и други природни бедствия“.

Животозастраховането, с 4,9% прираст на годишна база също бележи по-добър резултат от общата макроикономическа картина през 2017 г. Двигател на растежа му са премиите по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд с ръст от 19,7% и здравните застраховки с ръст от 25,3%.

Застрахователната плътност също бележи здравословен растеж, като достига до най- високия си резултат в новата ни история от 312 лв. на глава от населението. За  10-годишен период от 2007 г.нарастването по този показател е 63,8%.

В същото време, обаче, застрахователното проникване от 2,23% за 2017 г. все още не е достигнало нивата от 2006-2008 г. и е значително под средно европейското проникване от 7,2%.

По данни на КФН

Начало