5 причини да имате застраховка „Домашно имущество“

 

Домът е нашият малък свят, където се случва най-топлата и съкровена част от живота ни. Съграждаме го с любов и в него създаваме собствената си житейска история – с усмивките и тревогите, с детската глъчка и тихия уют, с умората и радостта покрай последния ремонт, с още толкова много безценни моменти.  Без съмнение, всеки би искал да запази своя си „свят“, да се погрижи за любимите хора. Въпросът е дали имаме план как да го направим. Нека се замислим - едно природно бедствие или дори обикновен теч от съседите може сериозно да увреди дома ни и това да ни изправи пред тежки финансови и житейски предизвикателства. Всъщност, решение има - просто трябва да застраховаме дома си. Проблемът е, че все още много малко собственици у нас го правят –  едва около 7-10% от жилищата в страната са застраховани. Има различни обяснения за тази негативна ситуация, но по-важното е  да посочим причините да имаме имуществена застраховка.

Причина 1. Природните бедствия зачестяват, реалност са и други неблагоприятни събития, които могат да увредят имота ни

Да разчитаме на късмета си и да се надяваме, че бедата ще ни подмине, не е най-разумната позиция. Фактите са категорични – природните бедствия се случват по-често и в света, и  в България, а процесът става все по-интензивен. В световен мащаб икономическите загуби от природни бедствия като наводнения, урагани, градушки и суша са нараснали над 15-20 пъти в сравнение с тези преди 50 години.  У нас само за последната година се случиха няколко тежки наводнения и други бедствия. Станахме свидетели на трагичното като последици земетресение в Турция. С други думи, всяка година се увеличава рискът за нашата собственост и трябва ясно да си дадем сметка, че няма друг механизъм, освен застраховането, който може да възстанови загубите ни във финансово изражение.

Причина 2. Застраховката на дома подсигурява нашата финансова стабилност и спокойствие

Не е приятно, но нека си представим, че жилището ни е сериозно пострадало в резултат на рисково събитие - пожар, земетресение или примерно наводнение от горния етаж. Наред с негативните емоции, подобна ситуация идва с тежки, в някои случаи непреодолими финансови проблеми.  Всеки може да прецени как разходите за ремонт на дома, например, биха се отразили на семейния бюджет. А ако домът и имуществото ни са изцяло унищожени? Подходящата застраховка на жилището гарантира, че в случай на рисково събитие, може да разчитаме на застрахователното обезщетение, за да възстановим загубите и да „си стъпим на краката“. Заедно с това ни дава спокойствие и увереност, че ще сме в състояние да се погрижим за малкия ни свят и любимите хора дори и в трудна ситуация.

В каква степен сме защитени зависи от условията по полицата ни, затова е важно да изберем такива, които отговарят на нашите нужди и личната ни ситуация. Например, да трябва да преценим на каква сума да застраховаме жилището – на близка до реалната му стойност или по-ниска – защото това ще е максималният размер на обезщетение, което бихме могли да получим. Също толкова важно е да обърнем внимание на покритията, т.е. срещу какви рискови събития се застраховаме, защото може да получим обезщетение само по тези, които са включени в покритието на полицата ни.

Причина 3. Със застраховка на дома защитаваме най-ценния си актив – своето жилище

Нашето жилище обичайно е най-голямата ни инвестиция - вложили сме много средства да го закупим, обзаведем, да го поддържаме. Със сигурност не бихме искали да го загубим, а и разчитаме на него – за да живеем в него, да го оставим на децата, да получим приходи от наем или от продажбата му. Напълно естествено е да направим всичко възможно, за да защитим своя актив от различни рискове - не само природни бедствия, но и множество други неблагоприятни събития -пожар, злоумишлени действия на трети лица, кражба и т.н. Логичната стъпка е да го застраховаме и така да си гарантираме, че дори и в най-тежкия случай на погиване на дома ни ще получим обезщетение, което да ни помогне до го възстановим. Защо тогава първата и често единствена застраховка, която имаме, е за автомобила, а за защита на най-ценния си актив – дома ни - се замисляме едва когато чуем за поредно природно бедствие?

Причина 4. Застраховките на дома са напълно достъпни като цена, има варианти за всеки „джоб“

Спомняте ли си за какво похарчихте сумата от 10 лв. миналия месец – за един хляб и мляко, за хапване на крак в обедната почивка? Истината е, че повечето хора  дори не си спомнят, все пак става въпрос за дребна сума, особено на фона на растящите цени. А всъщност толкова средно на месец може да излезе една добра застраховка „Домашно имущество“! Нека се замислим кое е по-важно – да защитим дома си, спокойствието и финансовата си стабилност – или да изпием една бира с приятели?

Цените на застраховките на домашно имущество наистина са за „всеки джоб“. Те могат да варират в приблизителни рамки от 50-200 лв. на година (5-17 лв. на месец)  и зависят от условия като застрахователната сума/лимит по полицата, покритите рискове, вида на имота и някои други. На пазара се срещат два основни подхода във връзка с определянето на застрахователната сума. При единият, при т.нар. „полици на лимит“, се предлагат пакети на фиксирана застрахователна сума – 20 000 лв., 50 000 лв. и т.н. – които излизат, например, около 50-80 лв. на година. Застрахователната сума по полиците „на лимит“ може да не достига да се съгради нов дом, ако старият е погинал, но в масовия случай е напълно достатъчна за покриването на щети по дома ни в резултат на различни рискови събития. При другият вариант застрахователната сума по полицата е съобразена със стойността на имота. Цената на полица за апартамент от 100 кв.м, застрахован на сума от 100 000 лв. с добро покритие на рискове, може да е около 100-180 лв. на година, т.е. около 10-15 лв. на месец.

Причина 5. Не може да разчитаме на държавата да поема отговорност за личната ни собственост

Немалко хора разчитат в случай на природно бедствие държавата да ги компенсира за щетите по домовете им. В действителност тази позиция застрашава нашето житейско и финансово благополучие. Държавата обичайно се намесва единствено при тежки бедствия и фокусът разбираемо е поставен върху възстановяване на инфраструктурата, публичната собственост. Заедно с това няма как да се очаква, че държавата ще осигури на пострадалите собственици такава компенсация, която да им позволи да възстановят пълноценно домовете си. Това, което би им помогнало да си стъпят на краката е наличието на подходяща имуществена застраховка, какъвто бе, например, случаят със застрахованите собственици при тежкото наводнение в Карловско през есента на 2022 г. Те успяха бързо да се справят с щетите и да възстановят домовете си, просто защото в рамките на 10-тина дни получиха обезщетения по своите полици. За съжаление, застрахованите домове се оказаха пренебрежимо малко и масово хората продължават изпитват сериозни затруднения в резултат на бедствието.

И накрая нека подчертаем най-важното – наша лична отговорност е да защитим своя малък свят,  дома ни, и да запазим благосъстоянието и финансовата си стабилност. Застраховките „Домашно имущество“ ни помагат да го направим.

Начало