АБЗ: „Брекзит“ съвети

От януари 2021 г. Великобритания вече не е член на Европейския съюз, което води до редица промени. Ето някои съвети, свързани с новите „Брекзит“ условия.

 Водачите на автомобили с българска регистрация (както и от други държави от ЕС) трябва да представят оригинален сертификат „Зелена карта“. Препоръката ни е  да поискате сертификат „Зелена карта“ от застрахователя или от застрахователния брокер, ако имате намерение да пътувате с автомобил до Великобритания, независимо от целта на пътуването.

Пострадалите от ПТП на територията на Великобритания или на територията на държава от ЕИП, по вина на автомобил, регистриран във Великобритания, вече няма да могат да предявяват претенции в България пред представителите за уреждане на претенции и пред НББАЗ, в качеството му на Компенсационен орган.

 Претенциите за обезщетения трябва да се предявяват директно към застрахователната компания на виновния автомобил или към гаранционния фонд на Великобритания, в случай на незастраховани превозни средства.

 Това е така, защото европейските директиви вече нямат действие във Великобритания. Следователно, гражданите не могат да разчитат и на механизмите в Четвърта моторна директива. Чрез нея се дава възможност пострадалите при пътен инцидент да предявяват своите претенции в държавата на местоживеене след завръщането им, чрез представителите за уреждане на щети на чуждите застрахователни компании. В случая с Великобритания този механизъм вече не е приложим. Застрахователните компании няма да имат представители за уреждане на претенции и Компенсационния орган на Великобритания няма повече да съществува.

Друг съвет е свързан с приложимостта на Европейската здравна карта, която позволява гражданите на страните-членки да получават спешна медицинска помощ извън собствената си страна. Препоръката е при пътуване във Великобритания гражданите да си закупят застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ или друга подходяща застраховка, чрез която да се подсигурят в случай на необходимост от медицинска помощ.

Начало