АБЗ и ВУЗФ организират кръгла маса „Образование и наука в застраховането“

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организират кръгла маса на тема "Образование и наука в застраховането", която ще се проведе на 12 май 2022 г. от 10.30 ч. във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. "Гусла" № 1.

Събитието се организира по повод юбилейните годишнини, които двете организации отбелязват през 2022 г. - 30 години от създаването на АБЗ, 20 г. от създаването на ВУЗФ и 140 г. застраховане в България.

Настоящите промени в света на труда често се описват като Четвъртата индустриална революция, която се характеризира с технологични постижения, които включват роботика, изкуствен интелект, машинно самообучение, анализ на големи данни, генетика, облачни изчисления, нанотехнологии, биотехнологии и т.н. Наред  с това бързо променящата се среда изисква от организациите както висока адаптивност, така и адекватно адресиране на редица рискове. Подобно развитие вече е повлияло значително върху пазара на труда и е довело до трансформация на определени професии и промяна в набора от умения при много други, което ВУЗФ от години следи и взима предвид при създаването на всичките си учебни програми, така че да отговарят на нуждите от съвременни знания и умения във всеки един бизнес сектор.

Именно на тези и още теми, свързани с нуждата от образование, съобразено с новата реалност в застраховането, ще обърне внимание кръглата маса на АБЗ и ВУЗФ. Тя ще бъде открита от доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab и Константин Велев, председател на УС на АБЗ. Събитието се организира по повод юбилейните годишнини, които двете организации отбелязват през 2022 г. - 30 години от създаването на АБЗ, 20 г. от създаването на ВУЗФ и 140 г. застраховане в България.

Кръглата маса ще протече в два панела. Първата част ще бъде посветена на застрахователната индустрия с фокус върху новите знания и умения, необходими за успешна професионална реализация. В панела ще вземат участие Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншурънс груп“, д-р инж. Теодор Масов, риск инженер в ЗАД “Алианц България” АД, Марионела Стоилкова, отговорен актюер, “Еврохолд” АД. Модератор на разговора ще бъде Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието.

Вторият панел ще разгледа програмите на ВУЗФ като професионален старт в застраховането. Преподаватели от бизнес университета ще разкажат как ВУЗФ създава и обновява своите програми, за да отговари на нуждите на пазара на труда. Ще бъдат представени конкретни програми и инициативи  на ВУЗФ – какво дават на младите хора, как ги подготвят за бъдещия им професионален път и други.

Защо е необходимо да се преподават теории и фундаментални знания, които да се съчетават с практиката? Готови ли са студентите на ВУЗФ да се реализират на пазара на труда и как се изграждат социалните им умения – на тези въпроси ще дадат отговори ас. д-р Виктория Гацова, декан на ВУЗФ, доц. д-р Жельо Христозов и други преподаватели във висшето училище. В дискусията ще се включи и реализирал се студент на ВУЗФ, който ще разкаже какво му е дало обучението във ВУЗФ и как го е подготвило за успешна кариера. Модератор на втория панел ще бъде доц. д-р Григорий Вазов, изп. директор на VUZF Lab.

Всеки, който иска да се включи в кръглата маса, може да го направи безплатно, като се регистрира предварително до 10 май на е-mail assistant@vuzf.bg. За повече подробности и информация относно програмата на кръглата маса може да посетите уебсайта на ВУЗФ – vuzf.bg.

Форумът ще се излъчва и на живо във Facebook страницата и Youtube канала на ВУЗФ.

 

ПРОГРАМА НА КРЪГЛА МАСА  „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ЗАСТРАХОВАНЕТО" 

 

10.00 - 10.30 Регистрация

10.30 - 10.45 Откриване

Доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab

Константин Велев, председател на УС на АБЗ

 

10.45 - 11.15 Панел 1 „Застрахователната индустрия – нови знания и умения за успешна професионална реализация“

Дискусионни теми:

  • Как се развива пазарът на труда и какви умения, извън експертните, са необходими за успешна професионална реализация?
  • Развитие, нови тенденции и перспективи пред застрахователната индустрия и как те предопределят и променят нуждите на сектора от кадри?
  • Как навлизането на новите дигитални технологии в застраховането променя профила на търсените специалисти?
  • Застраховането като бизнес, ориентиран към човека и основан на математиката–ролята на актюерите.
  • Науката и изкуството да управляваш риска в застраховането – ролята на риск инженерите.

Участници: Светла Несторова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена иншурънс груп“, д-р инж. Теодор Масов, риск инженер в ЗАД Алианц България АД, Марионела Стоилкова, отговорен актюер, Еврохолд АД.

Модератор: Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието

 

11.15-11.45 Панел 2 Програмите на ВУЗФ като професионален старт в застраховането

Дискусионни теми:

  • Как ВУЗФ създава и обновява своите програми за да отговарят на нуждите на пазара на труд
  • Представяне на конкретни програми и инициативи  на ВУЗФ – какво дават на младите хора, как ги подготвят за бъдещия им професионален път и т.н.
  • Защо е необходимо да се преподават теории и фундаментални знания, които да се съчетават с практиката
  • Готови ли са студентите на ВУЗФ да се реализират на пазара на труд и как се изграждат социалните им умения?
  • „Какво ми даде ВУЗФ“ – коментар от реализирал се студент на ВУЗФ

Участници: ас. д-р Виктория Гацова, декан на ВУЗФ, доц. д-р Жельо Христозов, преподаватели, студенти/алумни на ВУЗФ.

Модератор: доц. д-р Григорий Вазов, изпълнителен директор на VUZF Lab

 

Програмата е прикачена към настоящата новина като документ в pdf формат.

 

 

11.45 -12.00 Дискусия и закриване на събитието

12.00 Коктейл

 

Начало