АБЗ организира юбилейна конференция „140 години застраховане в България“ на 5 октомври 2022

През 2022 г. българският застрахователен сектор отбелязва два важни юбилея - 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

В чест на тези годишнини АБЗ организира юбилейна конференция „140 години застраховане в България“, която ще се проведе на 5 октомври 2022 г. в хотел „Хаят“. Във високопрофилния форум участие ще вземат г-жа Петра Хилкема, председател на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване (EIOPA), г-жа Михаела Кьолер, директор на Европейската федерация на застрахователите (Insurance Europe), Дидие Милеро,  ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“, Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, Европейска Комисия, Даниела Добрева, заместник-министър на Министерство на финансите, Бойко Атанасов, председател на КФН, Владимир Савов, заместник-председател, КФН, както и представители на високо ниво на българската и европейската застрахователна индустрия.

В рамките на конференцията ще бъдат проведени два основни дискусионни панела.

Първият е посветен на очакваните новости в регулаторната рамка в застрахователната сфера и отражението им върху застрахователната индустрия. Въвеждаща презентация към панела ще направи Петра Хилкема, председател на EIOPA, в която ще очертае планираните промени в регулаторната рамка, с акцент върху Платежоспособност 2 и целените чрез тях резултати. По темата участие ще вземе и Дидие Милеро,  ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“, Европейска Комисия.  Михаела Кьолер, директор на Insurance Europe  ще представи промените през годините на съотносимите към застраховането регулации и влиянието на този процес върху развитието на индустрията. Други насоки в дискусията ще са очакваните промени в регулациите в България и отражението им застрахователния сектор.

Вторият панел тематично е фокусиран върху сравнително ниското застрахователно проникване в България, особено в някои сектори, и възможностите на застраховането да осигури изцяло или да допълни съществуващите публични защитни механизми. Във въвеждаща презентация към панела Константин Велев, председател на УС на АБЗ, ще представи ролята и потенциала на застрахователния инструментариум да адресира липсите и пропуските в защитата от разнообразни рискове.  В рамките на дискусията ще бъде обсъдено как застрахователният инструментариум може да подобри достъпа до здравеопазване и елиминира допълнителните плащания, как може да се използва за допълнително подсигуряване на гражданите за пенсионния период, как могат да бъдат адресирани климатичните рискове и увеличаващите се загуби за икономиката и домакинствата в следствие на природните бедствия. Важен акцент в дискусията ще е въпросът за стимулиране на потреблението на застрахователни продукти, разглеждан като неотменна част от решението за осигуряване на по-високо застрахователно проникване и оттам ниво на защита.

 

ПРОГРАМА  

 

8.30-9.00

Регистрация

9.00-09.30

Откриване на конференцията  и официални приветствия:

Константин Велев, Председател на Асоциацията на българските застрахователи

Даниела Добрева, Заместник-министър на Министерство на финансите

Бойко Атанасов, Председател на Комисия за финансов надзор

Панел І: Застрахователен пазар: Регулации и конкурентоспособност – в търсене на баланса

09.30 – 10.00

 

Въвеждаща презентация:

Петра Хилкема, Председател на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване (EIOPA)

10:00 – 10:30

Кафе пауза

Дискусионна част

10:30 – 12:00

 

Михаела Кьолер, Генерален директор на Eвропейската федерация на застрахователите Insurance Europe

Кирил Бошов, Изпълнителен директор, "Евроинс Иншурънс Груп“

Дидие Милеро,  Ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“, Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, Европейска Комисия

Владимир Савов, Заместник-председател, Комисия за финансов надзор

Модератор: Нина Колчакова, Генерален секретар, Асоциацията на българските застрахователи

12.00-12.15

Сесия: Въпроси и отговори

12.15-13.30

Обяд

 

Панел ІІ: По-добра защита от нарастващите рискове - какво може да предложи застраховането

13.30 - 14.00

 

Въвеждаща презентация:

Константин Велев, Председател на Асоциацията на българските застрахователи

Дискусионна част

14.00 – 15:15

 

Светла Несторова, Главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

Веселин Ангелов, Изпълнителен директор, ЗАД Алианц България

Марсел Андрис,  Старши експерт земеделско застраховане, Swiss Re

Калоян Симеонов, Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и заместник-ръководител на междуведомствена работна група по финансова грамотност, Министерство на финансите

Модератор: Марио Гаврилов, Финансов журналист

15.15-15:30

Сесия: Въпроси и отговори

Заключителни думи

 

 

Начало