АБЗ представя юбилейна изложба „140 години застраховане в България“ в галерия на открито градина "Кристал"

Експозицията може да бъде разгледана от 19 септември до 3 октомври 2022 г.

На 19 септември 2022 г. официално бе открита юбилейна изложба„140 години застраховане в България“ в галерия на открито градина "Кристал". Изложбата се реализира от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и е посветена на юбилейните годишнини – 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на АБЗ.  

Юбилейната изложба „140 години застраховане в България“ проследява динамичния път на застрахователната индустрия – от зараждането й в страната в края на XIX век до наши дни - и представя делото на видни застрахователни деятели. Тя богато илюстрирана с множество фотографии, публикации и архивни документи и представя любопитни и малко известни факти за българското застраховане, включително и лирически произведения на застрахователна тематика.

Експозицията бе открита от г-н Константин Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на българските застрахователи и г-н Владимир Савов, зам.-председател на Комисия за финансов надзор, а кураторът на изложбата Гергана Иванова представи интересни факти около съдържанието й.

В приветствените си думи Константин Велев посочи: „Българското застраховане е дълбоко свързано историческите процеси в страната, през годините преминава през кризи и предизвикателства, като е излизало от тях по-силно и с достойнство е отстоявало обществено-значимата си мисия. Изложбата демонстрира именно тази връзка между традиция и бъдеще, минаваща през устойчивите ценности и приноса на индустрията за икономическото и обществено развитие. Погледът към зараждането, развитието и успехите на застрахователната ни индустрията през годините до наши дни e не само равносметка на постигнатото, а и повод за гордост, че сме част от тази общност и заедно градим история  и бъдеще.“

Българското застраховане прави първите си стъпки заедно със стопанското развитие на младата българска държава. За начална дата в развитието на застраховането в България се приема 1882 г., когато у нас започва дейност първата застрахователна компания - „Дачия-Романия“. След около 10 години, през 1891 г. в Русе е основан първата българска застрахователна компания – „България“, а няколко години по-късно и втората – „Балкан“. Българските застрахователи остават доминиращи на пазара през годините, не без подкрепата на държавата.  В началото на ХХ в. България държи първо място в областта на застраховането измежду всички балкански държави. Индустрията устоява на икономическите трудности през годините на финансови кризи и на войните, успява да изгради стабилно развиващ се пазар, да привлече и запази  доверието на хората. Следвайки историческите процеси, българското застраховане преминава през периода на национализация, през развитието на частната инициатива в началото на 90-те години на ХХ в., за да достигне до съвременния застрахователен пазар. В наши дни той е част от европейския и функционира в съответствие с европейското законодателство, а застрахователните ни компании са третият по значимост институционален инвеститор в страната. Те предлагат на своите клиенти широка гама продукти и услуги, въвеждат нови технологии и са отворени към иновациите. В последните години  застрахователният ни пазар бе изправен през редица предизвикателства, като не само запази стабилния си ръст, но и ясно демонстрира адаптивността и устойчивостта си на кризи – така както е било през предишни трудни периоди на българското застраховане. Приемствеността e ясно видна и през отношението на индустрията към нуждите на обществото. Застрахователите са били и остават и до днес сред големите обществени дарители, тяхно дело са и някои от най-впечатляващите с архитектурата си сгради в страната.

Изложбата може да бъде разгледана в галерия на открито градина „Кристал“ от 19 септември до 3 октомври 2022 г. След това експозицията ще бъде достъпна в дигитален формат на сайта на Асоциацията на българските застрахователи.

Начало