АБЗ проведе свое редовно годишно събрание на 23 юни, за председател на УС бе преизбран Константин Велев

 Асоциацията на българските застрахователи проведе своето редовно годишно събрание на 23 юни 2021 г. Членовете на сдружението приеха отчета за дейността на АБЗ, програма за следващата година и  комуникационна стратегия на АБЗ. Основните акценти в планираните дейности са продължаване на политиките на сдружението за подобряване на нормативната среда и бизнес климата, за развиване на инициативи, насочени към повишаване на информираността и застрахователната грамотност и към подобряване на пътната безопасност. 

Общото събрание прие нов асоцииран член на Асоциацията на българските застрахователи  - „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД.

На събранието беше проведен избор на състав и председател на управителния съвет на АБЗ. За председател на УС на АБЗ единодушно за втори мандат бе преизбран Константин Велев, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“.

"Приемам преизбирането ми преди всичко като знак на доверие от страна на моите колеги от застрахователната общност и като висока оценка за работата, която съвместно с другите членове на Управителния съвет свършихме до момента. Благодаря на колегите за потвърденото доверие и продължаваме да отстояваме целите, които сме си поставили за устойчивост и развитие на бранша." – заяви Константин Велев. 

В състава на  новия управителния съвет на АБЗ влизат:

  • Константин Велев, председател на АБЗ, изпълнителен директор на ЗАД "Армеец"
  • Юри Копач, Изпълнителен Директор Търговска мрежа и продажби, член на УС на „Дженерали Застраховане“ АД
  • Кирил Бошов, Изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп" АД и Председател на УС на "Еврохолд България" АД
  • Борис Паличев, Изпълнителен директор и Генерален мениджър на УНИКА България
  •  ЗАД “Алианц България”
  • „Групама застраховане“ ЕАД
  • ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”
Начало