АБЗ: Санкциите за липса на застраховка ГОА не трябва да се променят, контролът може да се допълни чрез използване на системата на „БГ тол“

Понижаването на степента на контрол и санкции по отношение на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ГОА) би имало сериозни негативни последици по отношение на обхвата и съответно нивото на защита на обществения и индивидуален  интерес, които осигурява системата на ГОА. Според АБЗ обществените усилия трябва да са насочени не към облекчаване на контролните мерки и санкциите, а към постигане на по-ефективен контрол върху  обхвата на ГОА, включително и чрез използване на съвременните технологични решения.

В обявения за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата е предвидено да отпаднат мерките, които регламентират временното отнемане на шофьорската книжка на водач без застраховка ГОА и временно спиране от движение на транспортното средство по същия повод – до момента на нейното сключване. В резултат се създава възможност за движение по пътищата на автомобили без застраховка ГОА с всички тежки последици от това. АБЗ счита, че намаляването на административната тежест, каквито са мотивите за това предложение, няма да е безспорен резултат от въвеждането му. Същевременно, в много по-висока степен би бил застрашен обществения интерес, тъй като понижаването на степента на контрол и санкции би се отразило негативно по отношение на обхвата на застраховката ГОА.

Чрез системата на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите  се подсигурява бързото и пълноценно обезщетяване на вредите от ПТП, нанесени на невинно-пострадали лица, съответно се защитава както индивидуалния, така и обществения интерес.  А ефективното функциониране на системата е в пряка зависимост от обхвата на застраховката по отношение на всички пътни превозни средства, за които тя се явява задължителна. Намаляването на обхвата може да има тежки дългосрочни последици за обществото и за институциите, особено с оглед на трайно високия брой на ПТП в страната. България е между страните с най-тежък пътен травматизъм и с най-много жертви на пътя в рамките на ЕС. Това обуславя огромни подлежащи на обезщетяване вреди, като в резултат засилва необходимостта от още по-съществени, ефективни и интензивни механизми за контрол по отношение на обхвата на ГОА.

Използването на съвременните технологични решения предлага допълнителни възможности в тази насока. В тази връзка АБЗ счита, че  особено ефективен контрол за наличието на сключена застраховка ГОА може да се постигне чрез използването на системата на „БГ тол“. Според асоциацията подобен подход може да се реализира след съответните нормативни промени и техническа адаптация на системата на „БГ тол“ за изпълнение на допълнителни контролни функции.

Начало