АБЗ се включи кампанията #Data4Drivers на Insurance Europe

Иниицирана от Европейската федерация на застрахователните и презастрахователните компании (Insurance Europe), кампанията #Data4Drivers призовава европейските политици да предприемат действия, за да гарантират, че шофьорите, а не производителите на автомобили, контролират кой може да има достъп до техните данни за превозното средство и с каква цел.

Всеки, подкрепящ тази инициатива  и счита, че е важно водачите да контролират използването на данните от техните превозни средства, може да подпише петицията #Data4Drivers  (https://www.data4drivers.eu/ ) и да я подкрепи в социалните мрежи.

АБЗ споделя изцяло позицията, изразена чрез кампанията, че овластяването на водачите по отношение на контрола върху личните данни, генерирани от вградените системи в техните автомобили, ще им предостави възможност да се възползват от широк спектър иновативни услуги , включително и индивидуализирани застрахователни продукти.

В края на февруари комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент (TRAN) гласува по проектодоклад за Европейска стратегия за съвместни  интелигентни транспортни системи (C-ITS). Проектодокладът призовава Европейската комисия да предприеме законодателни действия относно достъпа до данни и ресурси в превозните средства преди края на 2018 г., което да даде възможност на доставчиците на услуги да предлагат своите продукти на водачите в превозното средство, без никаква намеса на производителите на превозни средства. Insurance Europe и всички организации и лица, покрепящи  кампанията  #Data4Drivers, приветстват тази стъпка. Законодателно действие в тази посока е крайно необходимо, за да се гарантира, че потребителите наистина ще могат да решат кой има достъп до техните данни за превозните средства и за каква цел.

Кампанията #Data4Drivers  е сред активните инструменти, чрез който всяка организация и всекит гражданин имат възможност да стимулират по-решаващи и конкретни действия на ниво ЕС относно достъпа до данни от превозни средства.  Затова АБЗ призовава всички заинтересовани лица  да подпишат петицията и да се включат и по други начини в кампанията.

 

 

Начало