АБЗ се включи в информационна кампания на Insurance Europe във връзка с прегледа на Платежоспособност ІІ

Във фокуса на кампанията е „пропорционалността“ като ключов компонент на директивата Платежоспособност ІІ. Чрез него се цели  застрахователите да прилагат законовата рамка с оглед на естеството на тяхната дейност. Но това рядко се случва на практика. Целта на кампанията на Insurance Europe е да се насочи вниманието на европейските законодатели и на националните регулаторни органи към важността на въпроса и да се предложат решения за постигане на ефективно прилагане на принципа на „пропорционалността“.  От Insurance Europe подчертават, че ако в резултат на прегледа на директивата „пропорционалността“ заработи реално, то това ще има редица позитивни резултати като:

  • Ще се намалят (отпаднат) излишните разходи, заплащани от клиентите
  • Регулаторите и застрахователите ще се фокусират върху управлението на съществените за компаниите рискове
  • Ще се намали излишната тежест върху застрахователните компании, които са много различни и като размер и като вид дейност

Информационната кампания се провежда в дигитална среда в периода 19-27 ноември, като ще бъдат публикувани материали в профилите на Insurance Europe в  LinkedIn и Twitter.   АБЗ ще публикува постове по темата в  страницата си в LinkedIn.

Начало