АБЗ се включи в инициатива срещу климатичните промени на световната застрахователна и презастрахователна индустрия

Асоциацията на българските застрахователи е сред 30-те  асоциации на застрахователи и презастрахователи от цял свят, които  подписаха Призив за действия срещу климатичните промени 2017 на 12 декември 2017 г. С документа международната застрахователна и презастрахователна индустрия потвърждава ангажимента си за активни действия за опазване на околната среда и за борба срещу климатичните промени.  Неуспехът да се адресира адекватно този проблем би поставил застрахователите пред все по-задълбочаващото се предизвикеталство да осигуряват достъпна защита на хората и индустриите. А това би имало тежки последици за обществото и икономиката.

Застрахователната и презастрахователната индустрия в световен мащаб предоставя експертиза  и участва в публично-частни партньорства, имащи отнощение към темата, подпомога превенцията и адаптацията.  В случай на природни рискове индустрията компенсира застрахователните загуби. Като едни от най-големите институционални инвеститори застрахователите и презастрахователите осигуряват дългосрочно финансиране на  икономиката чрез все по-засилено инвестиране в зелени и устойчиви бизнеси.

Международната застрахователна и презастрахователна индустрия призовава всички заинтересовани страни да предприемат стъпки за изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г. и подчертават ключовото значение на конфенренцията на ООН по  изменението на климата от 2017 г. в Бон, Германия(COP23) и срещата на върха „Една планета“ в Париж.

Начало