АБЗ стартира информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“

С все по-масовата употреба на електрически скутери темата за безопасността на пътя при управление им става особено актуална и належаща за адресиране. По данни на МВР броят на пътните произшествия с електрически тротинетки се интензивно се увеличава. Към м. май 2022 г. в шестте най-големи градове на страната техният брой е 74, за 2021 г. са станали 25 произшествия, през 2020 г. броят им е 13, а през 2019 г. – 3. През 2018 г. няма регистрирани такива инциденти.

Кампанията "Безопасно на пътя с електрически скутер" идва в отговор на нарастващата обществена необходимост от по-добра информираност по темата, а организаторите й са Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), „Национална полиция“ – МВР и Гаранционен фонд (ГФ).

Целта на инициативата е, чрез предоставяне на практическа информация и съвети, да се стимулира култура на отговорност сред  ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са  млади хора. В рамките на инициативата ще бъде разпространено видео със съвети за безопасност, брошура в дигитален формат и ще бъде проведена дигитална кампания в профилите на АБЗ в социалните мрежи. Материалите са предоставени на Министерството на образованието и науката за разпространение сред училищата в страната, така че да стигнат до повече млади хора. 

Стремежът ни е, чрез кампанията,  да насърчим ползвателите на електрически скутери да бъдат внимателни и отговорни на пътя, да вземат необходимите предпазни мерки, като например да носят каски, да спазват правилата за движение, да се съобразяват с другите превозните средства и пешеходците. Надяваме се по този начин да допринесем за подобряване на пътната безопасност, особено в градските райони, където използването на електрически скутери е широко разпространено“ – заяви Юри Копач, председател на АБЗ по повод старта на кампанията.

Кампанията е част от обща инициатива на европейско ниво, обединяваща застрахователни асоциации и институции, работещи в сферата на пътната безопасност от 13 европейски държави. Подкрепена е от сдружението на европейските застрахователни асоциации Insurance Europe и е включена като дейност в инициативата „Заедно за безопасността на децата на пътя“ на застрахователните асоциации от Централна и Източна Европа. С подкрепата на Борда за пътна безопасност на Австрия, е изработено общо за участниците видео със съвети за безопасно управление на електрически скутер с адаптирани езикови версии за отделните държави. Видеото бе представено в информационните канали на Insurance Europe по време на тазгодишното издание на EU Mobility Week.

Начало