АБЗ стартира информационна кампания с фокус върху имущественото застраховане „Застраховка на дома: Запази своя свят“

 

Целта е да се разяснят ползите от застрахователната защита на дома и да се подпомогнат потребителите по отношение на техния информиран избор

Домът е нашият малък свят, където се случва най-топлата и съкровена част от живота ни. Но трябва да си даваме сметка, че едно природно бедствие, пожар или кражба може да  ни изправи пред тежки финансови и житейски предизвикателства. Въпрос на лична отговорност е да се подсигурим срещу тези рискове, а решението е наличието на имуществена застраховка. Проблемът е, че у нас под 10% от жилищата са застраховани и това представлява проблем както на индивидуално, така и на обществено ниво.  При едно тежко природно бедствие стотици и повече домакинства могат да понесат тежки загуби, а няма  друг механизъм, освен застраховането, който да подпомогне възстановяването от щетите.  

Кампанията на АБЗ „Застраховка на дома: Запази своя свят“  цели да разясни необходимостта и ползите от имуществените застраховки като инструмент за осигуряване на финансова и житейска стабилност. Основите акценти са поставени върху практическите аспекти, свързани с избора на подходяща за индивидуалната ситуация имуществена застраховка и деклариране на щети. 

Поредната информационна кампания на АБЗ неслучайно поставя на фокус имуществено застраховане. Природните бедствия зачестяват - в световен мащаб икономическите загуби от природни бедствия като наводнения, урагани, градушки и суша са нараснали над 15-20 пъти в сравнение с тези преди 50 години.  У нас само за последната година се случиха няколко тежки наводнения. Реалност са и други неблагоприятни събития, които могат да увредят собствеността ни. С кампанията предоставяме полезна за хората информация за имуществените застраховки и разясняваме защитната им роля им за личното ни благосъстояние.“ - посочи Константин Велев, председател на АБЗ.

Инициативата на АБЗ „На фокус: имуществено застраховане“ - „Застраховка на дома: Запази своя свят“ е с продължителност два месеца, като в рамките й ще се проведат редица активности, сред които кампания в социалните мрежи чрез страниците на АБЗ във Facebook и LinkedIn, игра-тест с награди „Твоето застрахователно IQ: Имуществено застраховане“ и информационни събития. За целите на кампанията АБЗ е подготвила поредица от материали, с които се разясняват ползите от имуществените застраховки, основните стъпки при избор и сключване на подходяща за личната ситуация застраховка на дома, видовете имуществени застраховки, предлагани на българския пазар и техните характеристики.

Медиен партньор на инициативата на АБЗ е финансовата информационна платформа MoitePari.bg.

Кампанията се провежда със сътрудничеството на фондация "Инициатива за финансова грамотност".

 

 

Начало