АБЗ участва с панел, посветен на киберсигурността и киберзастраховането, в 40-та международна конференция “Debating Ethics & Dignity and Respect in Data Driven Life”

Пред какви киберрискове и заплахи са изправени организациите, как ги адресират, включително и в контекста на GDPR и как рискът може да бъде управляван чрез киберзастраховане – тези теми бяха водещи в дискусионния панел на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).  Той се състоя  на 23 октомври 2018 г. в рамките на 40-та международна конференция “Debating Ethics& Dignity and Respect in Data Driven Life”, организирана от Международната асоциация на комисиите за защита на личните данни под егидата на КЗЛД-България. Във високопрофилното събитие взеха участие над 200 представители на комисии от различни държави, представители на международни институции и професионалисти от областта на правото, информационните технологии и други.

Модераторът на панела  Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ,  коментира:  „Киберсигурността е един от петте основни рискове според Световния икономически форум, пред които държавите, организациите и обществото са изправени. Именно затова се търсят и решения, включително и на общоевропейско законодателно ниво, с които да се адресира проблемът. Въпреки сериозността на проблема с киберсигурността, ситуацията има и положителна страна – организациите във все по-висока степен разбират нивото на риск и предприемат действия, с които да управляват тези рискове. Един от начините е трансфериране на риска чрез инструментариума на киберзастраховането.  Целта на панела на АБЗ е именно да изследва и представи гледните точки на различните участници в „екосистемата“ на киберсигурността и да предложи работещи решения.“

Иван Василев, Vilivosoft и I&S Vassilev  подчерта, че стремителното развитие на високите технологии е наложило като необходимост въвеждането на стандарти за киберсигурност чрез GDPR, но те следва да се разглеждат и приемат от организациите като минимум, защото кибер рисковете и заплахите  еволюират с бързи темпове и адресирането им изисква непрекъснато усилие.

Спас Иванов, CENTIO professional IT Security, очерта в детайли рамката на процеса за привеждане на дейността на организациите в съответствие с изискванията на GDPR. Той посочи, че управлението на киберриска изисква значителни ресурси от страна на организациите и затова могат да се търсят по-оптимални от финансова гледна точка варианти като аутсорсинг на дейностите по киберсигурност и киберзастраховки.  Делян Бойчев, Главен мениджър по информационна сигурност на KBC коментира гледната точка на голяма финансова организация, а Каспер Педерсен, SAS, представи скандинавския опит в областта на киберсигурността и решенията, които се прилагат в скандинавските държави.

Румяна Бетова, изпълнителен директор на ЗАД „Евроинс“ АД, една от малкото застрахователни компании в България, предлагащи киберзастраховки, коментира, че понастоящем очакваните загуби на организациите в резултат на кибер престъпления се изчисляват на над 400 млрд. долара. Затова бизнесът трябва да е подготвен за непрекъснато разширяващия се обхват и въздействие на киберзаплахите. Киберзастраховките са едно от ефективните решения, с които организациите могат да управляват риска, като застраховките са и инструмент не само за покриване на финансовите загуби от реализирал се риск, но и за превенция на такива рискове.

Пазарът на киберзастраховки в световен мащаб нараства със значителни темпове, а организациите могат да се възползват от гъвкавите решения, които предлага този застрахователен продукт, за да защитят себе си и своите клиенти.

Начало