АБЗ участва в кръгла маса, посветена на предложенията за нов здравен модел на Министерството на здравеопазването

Членовете на УС на АБЗ Кирил Бошов и Светла Несторова се включиха в дискусията за новия здравен модел, предложен от Министерството на здравеопазването, на 15 юли 2019 г.

„АБЗ ще продължи да е конструктивен участник в процеса, да дава идеи и конкретни предложения. Считаме, че избраната посока на реформа –демонополизация, въвеждане на конкурентния принцип, въвеждане на ясно дефиниран основен пакет – е в духа и на нашите предложения и трябва да се доразвие, за да могат гражданите да получат качествени и достъпни здравни услуги “ – заяви Кирил Бошов, член на УС на АБЗ и председател на Комисията за медицинско застраховане.  Той предложи вместо да се учредяват нови дружества, съществуващите на пазара застрахователни компании да се „долицензират“ за извършване на планираните в новия здравен модел дейности, Този подход има своите преимущества, сред които по-ниски  разходи за дейността, използване на вече натрупания от застрахователите опит и експертиза, финансова стабилност. Кирил Бошов подчерта, че от първостепенно значение е дефинирането и остойностяването на основния здравен пакет, като база на т.нар. първи стълб на здравната система.  Дейностите и услугите извън основния здравен пакет могат бъдат поети по линия на доброволното здравно застраховане.

Моделът, представен от министърът на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, предвижда пълна демонополизация, като  НЗОК ще се конкурира при равни условия с частни здравни фондове при предлагането на   основния здравен пакет, който да покрива основните нужди на гражданите от здравна грижа. Ще бъде запазен солидарния принцип на системата. За да стартира дейността си даден здравен фонд, то трябва да представлява минимум 500 хил. души. Гражданите имат право да изберат къде ще се осигуряват – в НЗОК или в някой от частните здравни фондове. От своя страна фондовете нямат право да отказват да записват желаещите да се включат. Основният здравен пакет ще се одобрява от МЗ, ще се съгласува със съсловните организации и се покрива от здравните вноски на българските граждани. Цените по този пакет ще бъдат договаряни между фондовете и лечебните заведения и не могат да бъдат по-ниски от определените от МЗ и съсловните организации. Това, което остане извън основния пакет, ще се покрива по линия на доброволното здравно осигуряване или чрез кешови плащания, но по легални списъци за видове дейност с конкретни цени срещу тях.

 

Начало