АБЗ участва в международната конференция за въвеждането на Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване PEPP

Темата на двудневната международна конференция (29-30 октомври) е „PEPP – Регламент и технически стандарти за пазарна реализация“. По време на събитието водещи експерти по пенсионно и осигурително право, финансисти, икономисти и делегати от страната и цяла Европа ще коментират предстоящото въвеждането на PEPP - общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване.  Конференцията е организирана от Висшето училище по застрахване и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab. Събитието се провежда изцяло в онлайн среда и може да се проследи на живо във фейсбук страницата на ВУЗФ, както и на следния линк: http://meet.google.com/sep-xcno-iph

Проектът за създаването на PEPP беше предложен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, а на 14 август 2019 г. регламентът влезе в сила и през следващата година всяка страна-членка ще бъде задължена да го предлага на пазара.  Една от целите на ЕК при изграждането на такъв общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване PEPP е допълнително натрупване на дълготрайни активи за инвестиции в икономиките на държавитечленки на ЕС. Прогнозите са, че това ще даде възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да натрупа допълнително спестявания за 700 милиарда евро до 2030 г.

В същото време въвеждането на такъв единен режим в Европейския съюз повдига редица въпроси както на общоевропейско ниво, така и за всяка страна. На дневен ред стои и темата доколко рамката за PEPP ще има отражение на пазара на дългосрочни спестявания. Всички тези въпроси ще бъдат представени, очертани и дискутирани на по време на конференцията.

Глория Димитрова, член на УС на АБЗ, участва в панела посветен на темата „Клиентът в центъра на дългосрочните спестявания на дребно и инвестиционните продукти“.

 

Начало