АБЗ участва в заседание на Националния съвет по туризъм на 19 ноември 2019

АБЗ ще се включи в работна група за застраховките „Отговорност на туроператора“ към Министерството на туризма

На заседанието на Националния съвет по туризъм бяха дискутирани възможността и необходимостта от промени в системата за защита на потребителите на туристически услуги, включително и с оглед  проблемите в сектора след фалита на британския туроператор „Томас Кук“ през септември. Срещата бе председателствана от министъра на туризма Николина Ангелкова, като участници бяха представители на държавни институции, бизнес, местна власт и наблюдатели.

Министър Ангелкова поясни, че българското законодателство предвижда застраховка, която касае само крайния потребител. Допълнителни застраховки не са задължителни по европейското и българското законодателство. Според представените от министъра данни за застраховката „Отговорност на туроператора“ от  общо 3430 регистрирани туроператори и турагенти у нас 1154 са с минимална застраховка от 25 хил. лв. и само 18 са с над 1,4 млн. лв. . Тя илюстрира с примера, че туроператор с 25 хил. лв. покритие и пакет от 600 лв. на турист може да удовлетвори претенциите едва на 41 човека, което е крайно недостатъчно. Вдигането на нивата на застрахователните лимити за туроператори е дебат и в Германия. Министър Ангелакова обяви, че се създава работна група, за да се обсъди  увеличаване на минималния лимит на задължителната застраховка. Министерството на финансите, КФН, Асоциацията на българските застрахователите и други институции ще бъдат включени, за да може  в срок да се предложат текстове за законодателна промяна.

Нина Колчакова, главен секретар на АБЗ, подчерта, че застрахователният бизнес идентифицира като проблем несъответствието на декларираните при сключването на задължителните застраховки обороти с реалните такива. Този  проблем би следвало да се адресира от Министерство на туризма чрез създаване на  регистър на оборотите, от който да се черпи адекватна и вярна информация. От съществено значение е ясно да се дефинира дали застраховката е за финансови рискове или е отговорност. Нина Колчакова коментира и необходимостта да се адресират редица законови пропуски и несъвършенства в Закона за туризма, включително и във връзка с транспонирането на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302. Тя отбеляза,  че АБЗ и застрахователният сектор са готови за съвместна работа по доработки и прецизиране на текстовете по Закона за туризма, касаещи уредената в него задължителна застраховка.

Румяна Бетова, Председател работна група „Отговорности“ при АБЗ коментира значимите проблеми с неяснотата при дефинирането на т.нар. ТУПСТУ, тоест, търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, което води до затруднения за предоставяне на задължителни застраховки на такива ТУПСТУ. Отбеляза, че минималните лимити на застраховката действително са много ниски и те не биха били достатъчни, освен в отделни случаи

Начало