АБЗ взе участие в Генералната асамблея на Insurance Europe и в 11-та международна конференция „ Fast forward: the future of insurance“ на Insurance Europe на 23 май 2019 г. в Букурещ

Конференцията, организирана от Insurance Europe, европейската федерация на застрахователните асоциации  и Асоциацията на застрахователите в Румъния, събра над 250 представители на  европейския застрахователен бизнес, регулатори и представители на финансови институции в Букурещ, Румъния на 23 май 2019 г. От страна на АБЗ участие взеха Светла Несторова, председател на АБЗ и Нина Колчакова, генерален секретар.

Сред тематичните акценти на събитието бяха устойчивото развитие на икономиката и обществото и все по-нарастващата роля на застрахователната индустрия; климатичните промени, природните бедствия и възможната превенция и предизвикателствата, пред които са изправени застрахователите.  Застрахователният сектор е най-добре запознат с това как превенцията на риска и намаляването на риска са ключов принос за добре функциониращо общество, което се основава на устойчиви застраховки, отговорни инвестиции и устойчиви пазари. Друга значима тема бе финансовата грамотност като условие за индивидуално благосъстояние и основа на устойчивото развитие на финансовите пазари. Бяха представени някои от най-интересните инициатива на европейските асоциации. Кибер рискът и инструментите за адресирането му, предлагани от застрахователната индустрия, също бяха дискутирани по време на конференцията

Акцент в програмата на конференцията бе регулацията на финансовите пазари и в частност на застрахователния сектор. В тематичния панел участие взе Габриел Бернардино, председател на EIOPA. Изтъкнато бе, че регулациите са станали твърде комплексни  и в резултат затрудняват финансовата индустрия и потребителите, а по своята същност те би трябвало да подкрепят здравословното бизнес развитие, улесняват и стимулират потребителите и да отчитат технологичния напредък.

В рамките на събитието Асоциацията на застрахователите в Румъния тържествено отбеляза своята 25-та годишнина. Председателят на АБЗ Светла Несторова поздрави своите колеги с постиженията им и поднесе подарък от името на българската асоциация.

Златен спонсор на конференцията бе българското застрахователно дружество „Евроинс“ АД, като негов представител произнесе приветственото слово към европейската застрахователна гилдия на гала вечерята на събитието, в което подчерта нарастващата роля и значение на дружествата и пазарите от Източна Европа  за развитието и облика на европейското застраховане.

Начало