АБЗ взе участие в образователната програма за ученици „Небанков финансов сектор“ на КФН

Традиционната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” се  организира от Комисията за финансов надзор в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров“. За първи път  програмата се провежда онлайн, като в тазгодишното издание  се включиха 30 ученици и 5 учители от училища с икономически и финансов профил от цялата страна.  В рамките на програмата се проведоха три  уебинара, посветени на за всеки един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния.

В уебинара на 16 септември, посветен на застраховането, Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи, запозна участниците със същността на застраховането, функциите на застрахователния пазар, видовете застраховане и основните застрахователни продукти.  Представи  и актуални пазарни данни за развитието на сектора в  България и Европа. Нина Колчакова подчерта, че пътят към успешна професионална и житейска реализация на младите хора минава през качественото образование, част от което е финансовата грамотност. Затова и една от стратегическите цели на АБЗ е да подкрепя и активно да разработва инициативи в тази област.

Участниците  имаха възможност виртуално да посетят застрахователно дружество „Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп“ ЕАД, където видяха как функционира застрахователния бизнес, как се завеждат щети и как се обработват обезщетения.

По време на уебинарите, посветени на осигурителния и капиталовия пазар, участниците се запознаха със същността спецификите и посетиха виртуално пенсионноосигурително дружество, инвестиционен посредник и Българската фондова борса.

 

 

 

Начало