АБЗ взе участие в образователната програма за ученици „Небанков финансов сектор в България“

Програмата е една от най-дългосрочните инициативи на Комисията за финансов надзор и се провежда с подкрепата на фондация „Анатас Буров“. Тази година в периода 9-13 септември през обучението преминаха 20 ученици от цялата страна.

В деня, посветен на застрахователния сектор, генералният секретар на АБЗ Нина Колчакова запозна младежите със същността на застраховането и историята на този вид икономическа дейност, с основните видове застраховане и развитието на застрахователния сектор в България и Европейския съюз.  По-късно учениците посетиха офиса на  застрахователната компания, член на АБЗ -  „Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп“ ЕАД.

„Ние вярваме, че всеки човек има право и е нужно да получи адекватно финансово образование, елемент от което е и застрахователната култура, за да може да подсигури ежедневието си и реализира мечтите си. Затова и една от стратегическите цели на АБЗ е да подкрепя и активно да разработва инициативи, насочени към повишаване на финансовата грамотност на младежите и други социални групи.“ – коментира г-жа Колчакова.

Образователната програма по финансова грамотност включваше лекции  за всеки един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния.  Следобедните модули се проведоха под формата на срещи с реалната бизнес среда чрез посещения в пенсионноосигурителни и застрахователни дружества, финансови групи, Българска фондова борса, Централен депозитар и Висшето училище по застраховане и финанси. За първи път в програмата тази година се включи и международна финансова медия, чиито експерти дадоха на младежите ценни съвети как да разпознават фалшивите новини и откъде да се информират правилно. Програмата беше закрита официално с връчване на удостоверения за участие в образователната инициатива от председателя на КФН г-н Бойко Атанасов и от председателя на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров" г-жа Виолина Маринова.

 

Начало