Актуалните пазарни тенденции коментира Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в поредица радио интервюта

В интервюта за БНР-Стара Загора и Радио Велико Търново Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, коментира развитието на застрахователния пазар и някои актуални тенденции. Ето основните акценти от интервютата:

- Въпреки наслагващите се кризи, застрахователният пазар се представя стабилно. По време на пандемията секторът успя много бързо да се адаптира към новите условия на правене на бизнес в дигитална среда, трансформира процесите, запази и доразви комуникациите с клиентите. Адаптивността и иновативността на компаниите са сред  факторите, обусловили стабилния ръст на пазара. Трябва да отчетем също, че секторът се обърна към обществото в най-тежките периоди на пандемията с многобройни жестове на благотворителност и добра воля.

- През миналата година отчитаме повишение на премийния приход общо за пазара от 13% и съществен ръст по някои линии на бизнес – животозастраховане, здравни застраховки. Като сектор живозастраховането отбеляза ръст от близо 40% през 2021 г. , а основният двигател са инвестиционните животозастраховки – с ръст на премийния приход от близо 130%. Този процес – на изпреварващ ръст на животозастраховането спрямо общото застраховане – е без аналог в близката ни история. Трудно е да се предвиди дали тази тенденция ще остане и занапред. Не трябва да забравяме, че животозастраховането тръгва от много ниска база. За сравнение, в Европа животозастраховането държи пазарен дял от 56%, а у нас е 19%.

- Кризите, през които преминаваме като общество, променят нагласите на клиентите, предпочитанията им към дадени застрахователни продукти. Несигурността и заобикалящите ни рискове, като че ли ни демонстрираха колко е важно да подсигурим защита за нашите здраве и живот, за нашето имущество, защото това означава и грижа към най-близките ни. Затова хората започнаха да търсят застрахователни решения чрез продукти като инвестиционни животозастраховки, здравни застраховки и други.

Хората все повече си дават сметка, че защитата, осигурена от публичните системи - както за бърз и безплатен достъп до здравеопазване, така и за пенсионния период от живота – не е достатъчна и трябва да лично да допринасят и да се самоосигуряват за тези рискове. Например, повиши се интересът към животозастраховките и най-вече тези с инвестиционен елемент, които едновременно дават защита на живота и здравето и допълнителна доходност в дългосрочен план.

- Друга интересна линия на развитие се наблюдава по отношение на застраховка „Пътуване в чужбина“, по която през миналата година се отчита ръст на премийния приход от над 90%, а тогава все още имаше ограничения около пътуванията поради пандемията. Особено показателно е, че приходът е близо два пъти по-висок от предпандемичната 2019 г. Възможно обяснение е повишеното разбиране сред потребителите за смисъла и ползата от тази застраховка покрай пандемичната ситуация. Ние препоръчваме на хората да не тръгват на път в чужбина без такава застраховка, те са наистина много достъпни, излизат по няколко лева на ден. Дори и здравната европейска карта не може да осигури такъв достъп до медицинска грижа, както тази застраховка.

- Застраховките за домашно имущество следват основно пазара на недвижими имоти и кредитирането, но все пак има известен подем и на доброволното, необвързано с отпускане на кредит, имуществено застраховане.

- Земеделските застраховки не са популярни, трудно е да се прецени и каква част от земеделските площи са застраховани – вероятно около 6-7%. Това е много нисък дял за  страна, в която селското стопанство е важен отрасъл и в която държавата в лицето на Министерството на земеделието субсидира премиите за застраховки. Причините за тази ситуация са комплексни. Един от факторите е, че голяма част от земеделските имоти у нас се притежават от крупни собственици и явно те са по-скоро склонни да поемат риска за частични загуби на продукция, отколкото да платят застрахователна премия. При по-малките, обаче, рискът е огромен, себестойността на реколтата е по-голяма, а имотите – доста по-малки, изтъкна Колчакова.

- Вероятно част от проблемите на ниския обхват са свързани със застрахователната култура и продажбения процес. Случва се да се избира най-евтиния вариант на застрахователна защита, а той по правило е с най-ограничено покритие, с по-ниска застрахователна сума. Именно недобре направеният избор на застрахователно покритие, недостатъчното предварително запознаване с условията по полицата,  може да доведе до неудовлетворение при изплащане на обезщетение по реализирал се риск.

Начало