БАЗБ и АБЗ ще отличат за четвърта поредна година най-значимите социални инициативи с конкурса „Застрахователи на обществото 2018“

Застрахователни компании и брокери се състезават за четвърта поредна година за наградите за корпоративна социална отговорност „Застрахователи за обществото“, връчвани от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Конкурсът е основан през 2015 г. като съвместна инициатива на двете асоциации с цел стимулиране приноса на застрахователния бизнес към общественозначими проекти и отличаване на социалноотговорните компании.

Победителите в престижния конкурс ще  бъдат определени  чрез гласуване от членовете на двете асоциации и ще  бъдат обявени на 1 октомври по повод професионалния празник на  гилдията – Деня на застрахователя.

Кратко описание на номинираните  инициативи, с който компаниите от застрахователния бранш участват,  са публикувани на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ.

От 19 септември 2018 г. до 27.09.2018 г.  членовете на АБЗ и БАЗБ могат да гласуват за избраната от тях инициатива. Всеки член има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Не може да се гласува за собствен проект. Вотът  трябва да бъде изпратен от официален имейл адрес на компанията до АБЗ или БАЗБ.

С утвърждаването на  този конкурс, застрахователният бранш дава своя принос към едно по-задружно и социално ориентирано бизнес общество. Целта на организаторите на конкурса е да покажат, че за развитието на застраховането и изобщо бизнеса, е важно сътрудничеството между всички участници на пазара – както застрахователните компании, така и застрахователните брокери. Важни са не само финансовите резултати, но и изграденото доверие, отношението към проблемите на хората и подкрепата на добрите каузи, с които застрахователния бизнес допринася за устойчивото развитие и благополучието на обществото.

Начало