Българските застрахователи търсят решения за намаляване на пътните катастрофи

Юбилейна конференция по пътна безопасност ще се състои на 5 октомври 2017 г. в столичния „София Хотел Балкан“, зала „Средец“. Събитието под надслов „Мирен договор за българските пътища“ е организирано от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и има за цел да представи вижданията на отговорните институции за реално намаляване на пътните катастрофи. Застрахователната индустрия у нас винаги е била активен участник в споделянето на добри практики и идеи за снижаване на пътния травматизъм и жертвите от пътни инциденти.
Форумът ще бъде открит от г-н Владислав Горанов, Министър на финансите. Приветствия към участниците ще поднесат г-жа Менда Стоянова, Председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание; г-н Николас Жанмар, Директор лично застраховане, общо застраховане и макроикономика в Insurance Europe; г-жа Карина Караиванова, Председател на КФН; г-жа Светла Несторова, Председател на УС на АБЗ.
На конференцията ще бъдат разгледани политиките на министерствата в контекста на пътната безопасност. Лектори по темата ще бъдат: г-н Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството, и г-н Ангел Попов, Зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Г-н Бойко Рановски, Началник отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, ще коментира мероприятията и дейностите за ограничаване на травматизма. Г-жа Ралица Агайн, Зам.-председател на КФН, ръководител на управление „Застрахователен надзор“, ще представи приноса на застрахователния сектор за повишаване безопасността на движението по пътищата, като и въвеждането на нови информационни технологии в борбата с произшествията.
Аудиторията ще се запознае и с международния опит на утвърдени организации, които посочват работещи решения в много страни от Европа, както и най-добрите механизми за превенция в областта на пътната безопасност в ЕС. Сред чуждестранните лектори се открояват г-жа Довил Админайте, Ръководител проекти в Европейски съвет за безопасност на транспорта (ETSC), и г-жа Oливера Джорджевич, Старши мениджър в Европейския институт за оценка на пътищата (EuroRAP).
По време на форума ще бъде споделена и добрата експертиза при обучението на децата и учениците по пътна безопасност. Как в най-голямата община у нас – Столична община, ангажират вниманието на подрастващите, ще коментира г-жа Ирена Димитрова, Зам.-председател на Съвета за безопасност на децата в София.
Като гости на форума са поканени народни представители, евродепутати, представители на агенции, институти, комисии, кметове, ректори на най-големите университети, академични учени, представители на сродни и партньорски индустрии от банковия и пенсионноосигурителния сектори, управляващи дружества, инвестиционни посредници; юристи от престижни адвокатски кантори; членове на неправителствени организации; представители на структури на автомобилното движение и много други. Сред международните гости се открояват най-големите одиторски компании, както и управителните органи на браншовите застрахователни обединения от ЕС. Очакванията са дискусиите да допринесат за намиране на верните пътища за намаляване на практика на тревожния възходящ травматизъм от пътни инциденти у нас и за пореден път да покажат съпричастността на застрахователния бранш към важни за обществото теми.

Конференцията е част от инициативите, посветени на 25 години от създаването на АБЗ.

Програмата можете да свалите от прикачения PDF файл към материала.

Начало