Българският застрахователен пазар е в челната тройка по темп на развитие в Европа за 2018 г.

Застрахователната индустрия посреща професионалния си празник „Ден на застрахователя“ на 1 октомври с водещи позиции в престижната класация на InsuranceEurope

На трето място в Европа по темп на растеж се нарежда българският застрахователен сектор за 2018 г. Пазарът ни е нараснал с 13,3% през миналата година, което е над два пъти повече от средния прираст от +6,2%за Европа. Това сочат данните от класацията на Insurance Europe - федерация, обединяваща националните застрахователни асоциации на 37 европейски страни.

 

„Свикнали сме българският бизнес да е традиционно с едни от най-скромните показатели в сравнение с европейските си конкуренти, а положителните примери да се приемат по-скоро като изключение. Затова за застрахователния сектор е значим повод за гордост в навечерието на празника на застрахователя да се появи в челните места на престижната класация на Insurance Europe по няколко показателя. За нас това е видимият резултат от усилията на цялата професионална общност да предоставят стойностни за хората финансови продукти и услуги. Приемаме го и като знак за повишаващото се доверие към сектора, за нарастващото разбиране за ползите от застраховането.“– коментира Константин Велев, председател на АБЗ.

 

В класацията на Insurance Europe българският застрахователен сектор заема престижното второ място за най-голям ръст в общото застраховане с прираст от +20,1% при средно за Европа от +5,7%. Ръстът на изплатените обезщетения по общо застраховане в България е 12,8%, което е близо 3 пъти по-високо от средното за Европа увеличение от +4,8%. По този показател българското застраховане заема 4-то място сред европейските държави. Здравното застраховане в България се развива над 5 пъти по-интензивно, с ръст от +24,7% при среден за Европа от +4,8%. Така страната ни се нарежда на 4-то място сред най-растящите пазари на здравно застраховане на континента.   На фона на свиващите се с -0,7% инвестиции на застрахователите в Европа, българското застраховане бележи особено значим ръст от 10,9%, което му отрежда второ място на континента, след Турция, и първо място сред страните в Европейския съюз. Вижте целия анализ тук.

Принос за динамичното развитие на сектора имат всички професионалисти, работещи в сферата на застраховането. Те честват своя професионален празник „Деня на застрахователя“  на  1 октомври. На тази дата през 1891 година в гр. Русе, е основано Първото Българско Застрахователно Дружество “България“, което се приема като начало на развитието на застрахователната индустрия в България.

Начало