Експертът по земеделско застраховане Станимир Нягулов коментира актуални теми в предаването „Бразди“ на БНТ

Експертът Станимир Нягулов коментира от името на АБЗ редица актуални въпроси, свързани със   земеделско застраховане в предаването „Бразди“, БНТ от 25 май 2019 г.

Той поясни, че застрахованите лица  често не са напълно наясно с условията по застраховките – точно какво застраховат, какви рискове са покрити, какво обезщетение могат да очакват при увреждане на културите. Подчерта, че размерът на обезщетението е обвързан със застрахователна сума по полицата.  Г-н Нягулов обясни, че ако застрахованият земеделец не е съгласен с размера на обезщетението може да поиска нова оценка от нов екип оценители на застрахователя. Ако застрахованият не е съгласен и с тази оценка се прави нова, но от независими вещи лица.

Г-жа Станимир Нягулов е експерт по земеделско застраховане в „Дженерали“ АД.

Начало