Факт на седмицата: Българите заделят от дохода си за застраховки около 4 пъти по-малко от европейците

Данните за застрахователната плътност (средна сума на глава на населението, заделена за застраховки) на АБЗ и Insurance Europe показват, че за 2017 г.  всеки българин средно е дал за застраховки 160 евро, а средно всеки европеец - 2030 евро. Съпоставката на тези суми със средната нетна заплата – около 1520 евро средно за Европа и около 420 евро средно за България - показва , че в Европа гражданите отделят значително по-висока част от дохода си за застрахователни продукти. 

Начало