Факт на седмицата на АБЗ: 6,5 пъти е нарастнал брутният премиен приход за период 2000-2018 г.

Застрахователният сектор стартира от много ниски нива след лицензирането на компаниите през 1998 г. През 2000 г.  общият брутен премиен приход е едва 388 млн. лв. За изминалите 18 години той нараства 6,5  пъти до  2,527 млн. лв. за 2018 г. След период на интензивен растеж през 2004-2008 г.,  следва значителен спад вследствие на финансовата и икономическа криза през 2008-2012 г. В следващите години пазарът се възстановява и достига по-високи нива в сравнение в предкризисния период. През 2016 г. брутният премиен приход вече е 2,004 млн. лв., като за две години – до 2018 г-  нараства с около 25%.

Брутният премиен приход (БПП) е един от основните индикатори, с които се измерва развитието на застрахователния пазар. Той показва общия обем средства, платени от застрахованите на застрахователите.

Начало