Генералният секретар на АБЗ Нина Колчакова с коментар за обезщетенията по Каско по повод криминален случай с увреждане на гуми на паркирани автомобили

 Във връзка с криминален случай с нарязване на гуми над 30 автомобила в столичен квартал, генералният секретар на АБЗ Нина Колчакова  коментира пред БТВ и ТВ „България он еър“ , че собствениците, които имат застраховка Каско могат да се обърнат към своя застраховател. При наличието на доказателство за злонамерени  действия на трети лица, както е в конкретния случай, не би имало проблем да им бъдат възстановени щетите от застрахователите

Тя поясни също,  че някои застрахователи изключват от покритието на полицата Каско риска от нарязване на гуми ,тъй като  е трудно доказуемо дали е злоумишлено деяние или на собственика, който е решил, че по този начин трябва да се смени гумите.

Начало