Информация относно завеждане на застрахователни претенции за материални щети в резултат от наводнението по южното Черноморие

Във връзка с многобройни запитвания по отношение получаването на застрахователни обезщетения по повод материални щети в резултат от наводнението по южното Черноморие, АБЗ ви информира за следното:

  • Пострадалите от природното бедствие в района на южното Черноморие и Странджа от 5.09.23г. при първа възможност могат да се обърнат към застрахователя си и да подадат уведомление за претенция;
  • При заявяване на претенция, не е необходимо да се представят документи, които да удостоверяват, че такова наводнение се е случило в този район и на тази дата;
  • В случай, че пострадалото имущество е моторно превозно средство, каравана или друг вид ремарке, не трябва да се свалят регистрационните му табели;
  • След осъществяване на контакт със застрахователя, стриктно да бъдат следвани неговите инструкции;
  • От страна на АБЗ към застрахователите е отправен призив да удължат срока за завеждане на претенции във връзка с това събитие колкото е необходимо, за да могат спокойно да бъдат приети и обслужени всички пострадали.

Препоръките на АБЗ, предприетите действия и нуждата от осигуряване на своевременна информация бяха обсъдени на среща между представители на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Начало