Информация за политиките на застрахователните дружества за обслужване на клиенти в периода на извънредно положение

Застрахователните дружества продължават дейността си при повишени мерки за сигурност за служителите и клиентите в периода на извънредно положение. Общият призив на застрахователите към клиентите е да използват дистанционни форми на комуникация, а посещения на място да се правят само при крайна необходимост.

За улеснение на гражданите АБЗ събира и оповестява политиките на застрахователните дружества за обслужване на клиенти в  периода на извънредно положение. Информацията  за съответно дружество може да намерите на следните линкове:

 

ЗАД „Армеец" АД

"Дженерали Застраховане" АД

ЗД "Евроинс”АД 

ДЗИ ЕАД

ЗК „Уника България“ АД

ЗАД "Алианц България" 

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 

"Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД

ЗАД “Асет Инс”

"ОЗК-Застраховане” АД

МетЛайф България 

ЦКБ Живот АД

Бул Инс АД  

"Групама Застраховане" ЕАД /"Групама Животозастраховане" ЕАД / "Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) 

 

Гаранционният фонд също продължава дейността си, като призовава гражданите към приоритетно ползване на дистанционни форми на комуникация. Повече информация е публикувана на сайта на ГФ

Информацията за политиките на дружествата ще бъде актуализирана и обогатявана своевременно, за да сме максимално полезни за българските граждани.

Пазете себе си и околните! Бъдете здрави!

Начало