Кирил Бошов, член на УС на АБЗ, с коментар пред „Икономист“ за предложения нов здравен модел

Кирил Бошов, член на УС на АБЗ коментира новият здравен модел на Министерството на здравеопазването пред „Икономист“: „Моделът  е концептуална рамка и остават редица неясноти. На този етап не е ясно какво включва основният пакет, не е ясно какви изисквания държавата ще постави пред частните здравни фондове по отношение на печалбата.“ Той допълни, че вместо да се създават и лицензират нови здравни фондове,   е по-логично да се стъпи на натрупания вече опит на компаниите, които и сега работят с доброволно здравно застраховане, които ще трябва да отговарят на допълнителни нови условия, да се „долицензират“.

Вижте повече тук.

Начало