Константин Велев, досегашен председател на АБЗ, за БТА: "Желанието ни е да се развиват и другите застрахователни бизнес линии, освен автомобилната, да обърнем внимание на другите рискове, на които сме изложени като общество"

Застрахователният пазар през последните години се развива изцяло във възходяща линия и това е удовлетворение за нас. Ковид пандемията, както и насложилата се от миналата година война в Украйна, имаха своите ефекти, но не го засегнаха сериозно като обем и възможности да реализира ръст ежегодно,посочи Константин Велев, досегашен председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи в интервю за БТА.

За миналата година по предварителните данни на Комисията за финансов надзор пазарът също се развива възходящо в повечето бизнес линии. Изключение е застраховката "Гражданска отговорност", която се движи около нивата от 2021 година. Добър сигнал е ръстът по имуществените застраховки от около 13-14%, по "Каско" - около 15%.

Велев посочи, че върху потреблението на застрахователни продукти, освен застрахователната култура, влияние оказват и редица други фактори. В много голяма част от случаите не става въпрос само за култура в смисъл на разбиране на необходимостта от застраховане, а и за обективна възможност. Сред тези фактори е стандартът на живот, който за съжаление за България продължава да е един от най-ниските в Европейския съюз, а и последните години  на кризи бяха засегнати много сектори на икономиката, което се отрази на заплатите на хората и на работните им места.

По повод представения наскоро първият по-сериозен аналитично изследване относно икономическия отпечатък и предизвикателствата пред развитието на българския застрахователен пазар, Велев посочи, че то е особено полезно, защото липсата на подобно изследване, което да показва мястото на застраховането в българската икономика, все по-ясно се е откроявала, особено при обсъждането на  различни законодателни или регулаторни мерки. В структурно отношение нашия пазар значимо се различава от другите европейски със силната доминация на автомобилното застраховане,  основно по линия на задължителното застраховане (Гражданска отговорност на автомобилистите), и съответно незначително застрахователно покритие по останалите линии на бизнес. АБЗ винаги е работила по очертаните в доклада проблеми, на които докладът придава систематизиран вид. Едно от направленията е да повишаваме информираността на хората за ползването на застрахователните продукти, да обясняваме техния смисъл, защо е необходимо да се сключват, най-важните параметри на застраховките, каза Велев. Миналата година АБЗ е направила много сериозна кампания с фокус животозастраховането и здравното застраховане точно в посока на повишаване на информираността. В момента тече кампанията, свързана с имущественото застраховане, с акцент върху домашното имущество. Стремежът е да се достигне до повече хора и сложната материя да се представи по разбираем начин – кое е е важно и необходимо за тях, защото ги предпазва от основни рискове, с които могат да се сблъскат.

Съвместно с държавните органи работим и по отношение на всякакви изменения в нормативната уредба. Стремим се да бъдем активни, така че да се чува нашият глас, посочи Велев и даде пример с необходимостта от промени в нормативната уредба, които да отразят повишеното и заради пандемията ползване на дигитални услуги.

По отношение на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите Велев счита, че  цените ще останат на нивото, на което са в момента, или ще нарастват плавно в близко бъдеще. Това зависи от пазара, който се движи от законите на конкуренцията.

Има изострена конкуренция на пазара, която дори беше довела в някаква степен до не съвсем логично понижение на цените. Постепенно тенденцията се обърна, защото обезщетенията оказват въздействие и след като те се повишават, няма как трайно цените да се движат в посока намаляване или пък да стоят ниски, посочи той. Константин Велев подчерта, че за почти целия период на пандемията, а и през миналата година те са се движили надолу, като за момента все още не са достигнали като средна премия нивата отпреди 2019 г.

Инфлацията е сред факторите, които пряко влияят върху застрахователните обезщетения. Ръстът на цените на автомобилите, резервните части, труда в автосервизите и т.н. се отразява и в посока на повишаване на обезщетенията както по "Гражданска отговорност", когато говорим за щети на моторни превозни средства, така и по "Каско", каза още той. По думите му повишението на обезщетенията и при двете застраховки е от порядъка на 5-6 на сто, но е в посока нагоре и едва ли в близко бъдеще, в рамките на година-две, можем да очакваме понижение на тези цени. По-бавно е повишаването на обезщетенията за неимуществени вреди, което няма пряка инфлационна зависимост.

Конкуренцията е много силна и винаги е била такава, каза Велев и подчерта, че тя не е само по отношение на цените, както е основно в бизнес линията на "Гражданската отговорност" - при нея действително застрахователите няма по какво друго да се отличат заради факта, че застраховката е задължителна и нейните параметри са нормативно регламентирани.

При другите продуктови линии конкуренцията е изключително сериозна, не толкова като цени, колкото като качество на услугата, покрития, възможности, които се дават на клиентите, практика на застрахователите при регистрация на щета и изплащане на обезщетение. Така конкуренцията действително се превръща в основен двигател и мотиватор на компаниите непрекъснато да подобряват качеството на услугите и клиентската удовлетвореност. Независимо кой застраховател ще бъде отличен на годишните награди, в крайна сметка печели най-вече клиентът.

 

Вижте цялото интервю!

Начало