Константин Велев е новият председател на АБЗ

Новият председател на УС на АБЗ  Константин Велев беше избран на редовното годишно събрание на сдружението, проведено на 19 юни 2019 г. Досега той беше зам.-председател на управителния съвет.   

Константин Велев е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ЗАД „Армеец“. Той е доказан професионалист с над 20-годишен управленски опит на българския застрахователен пазар. Един от основателите на държавния застрахователен надзор в България. К. Велев е един от водещите специалисти в България в областта на застрахователното право и има голям принос при подготовката на редица закони и други нормативни актове в областта на застраховането през годините. Константин Велев е член на управителните органи на браншовите организации на застрахователния бизнес в България – Асоциацията на българските застрахователи и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Начало