Константин Велев, председател на АБЗ, коментира развитието на застрахователния пазар за сп. BGlobal

 

В обзорен материал на сп. BGlobal, посветен на застрахователния пазар през 2022 г., Константин Велев, председател на АБЗ, коментира актуални въпроси, свързани със сектора и представянето на отделни бизнес линии.

По отношение на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите той посочи, че чрез 2022 г. премийният приход бележи слаб отрицателен прираст и като цяло това е единствената бизнес линия, в която застрахователният пазар не се развива възходящо. Премиите по "Гражданска отговорност" са претърпели доста флуктуации в последните 2-3 години. "През 2020 г. започна един процес на намаляване на премиите в кризата, защото тя удари сериозно домакинствата. Разчиташе се, че когато автомобилите се управляват по-малко, особено в чужбина, щетимостта ще бъде по-благоприятна. Но това не се случи. Данните на КФН показват, че и през 2021 г., и през 2022 г. изплатените обезщетения растат - от 3 до 5 - 6%", отбелязва Велев. През 2022 г. се насложи и кризата в Украйна, която удари сериозно веригите за доставки, в резултат на което поскъпнаха резервните части и консумативите за ремонт на автомобилите и като цяло се увеличиха цените на автосервизните услуги. В резултат на всички тези процеси щетимостта остана на предишните нива и дори има лек ръст нагоре, а в същото време премиите бяха паднали, каза председателят на АБЗ.

За разлика от "Гражданската отговорност", постъпленията от "Автокаско" показват стабилен ръст от 15,2% на годишна база. Като фактори Велев посочи увеличението в броя на сключените застраховки и най-вече промяната на пазара с автомобили втора ръка в резултат на пандемията и войната в Украйна. И двете са ограничили вноса на нови автомобили, процесът на обновяване на автопарка се е забавил и е намалял и темпът на спад при цената на колите втора ръка. "Даже пазарните цени на някои от автомобилите втора ръка се увеличиха спрямо 2019 г., което наложи корекции в методиките и застраховане на автомобилите на по-висока цена. Защото хората си искат реалната стойност на автомобила, а тя сега е по-висока, отколкото при идентични условия през 2019 г. Това важи особено за някои марки като германските "Ауди", БМВ, "Мерцедес", "Фолксваген", посочи Велев.

Като цяло има тенденция на нарастване на премийния приход по застраховките, свързани с транспорта. Делът на имуществените застраховки обаче остава нисък особено с оглед на увеличаващите се рискове, свързани с климатичните промени. Велев обърна внимание, че тези приходи растат, но от много ниска база, и застраховките на имуществото на гражданите остават много далеч от показателите в Западна Европа, дори от някои източноевропейски държави. Наблюдават се временни раздвижвания на пазара в случаи на бедствия, но те не променят общата картина на липса на траен интерес сред българските домакинства да застраховат жилищата си. По този повод Велев подчерта как пострадалите от наводненията в Карловско през 2022 г. лично са се убедили, че застрахователите са изплатили много по-сериозни обезщетения на единиците си клиенти в региона, сравнено с помощта от държавата. Сред по-нишовите застраховки особено висок ръст през 2022 г. постига продуктът "Помощ при пътуване" с приход от 130 млн. лв. към октомври, което е ръст на годишна база от близо 130%.

През 2022 г. животозастраховането успя да запази пазарните нива от първата година на постковид възстановяването, 2021 г. Тогава приходите в този сегмент нараснаха с 33% до 483 млн. лв. към октомври. Година по-късно секторът отчита премиен приход от 485 млн. лв. на годишна база. По-значителен ръст от 14% има по линия на рисковите животозастраховки, като това развитие може да се свърже до известна степен с динамиката на пазара на недвижими имоти и изискването на банките за сключване на такава застраховка при получаване на ипотечен кредит. Продуктът, който носи стабилен приход на компаниите в сектора, е застраховката "Живот и рента". Тя включва и инвестиционната застраховка "Живот", резките движения при която са причина за големите скокове и спадове на този пазар. След като през 2021 г. този продукт постигна 133% ръст, резултат и от пандемията, през 2022 г. има спад от -19%. Това развитие не е неочаквано предвид факта, че фондовите пазари изпратиха една година, която светеше силно в червено. Вероятно заради поуките от Covid застраховката "Заболяване" бележи стабилен ръст с около 36%, с което държи позицията на третия най-важен продукт в този сегмент.

Новите продукти са насочени повече към фирмите, например киберзастраховките, свързани с дигиталните рискове. Масово новостите, които прилагат компаниите в бранша, са свързани с дигитализацията на услугите - онлайн продажба на застраховки и плащане на вноски, онлайн регистрация на щети, вкл. чрез мобилни приложения.

В обзорния материал на сп. BGlobal друг акцент е застрахователната култура и нагласите на потребителите, като са посочени данни от национално-представителното проучване на АБЗ по тази тема.  Според изследването българите все повече разбират ползата от застраховките, но преобладаващо ги сключват по задължение. За 76% от хората застраховките са вид сигурност, 68% считат, че тези продукти спестяват бъдещи непредвидени разходи, а за 58% застраховките не са излишен разход. Но едва 37% сключват застраховки по собствено желание, а 59% го правят по задължение. Това обяснява и защо здравето е на първо място като ценност за българите (следвано от семейството и децата и от дома), но на четвърто като вид застраховка, която биха сключили. И обратното - автомобилът е на последно място по ценност, но на първо по застраховка.

Единствената група, при която преобладават доброволните застраховки, е тази на хората с висше образование. 90% от ползващите застрахователни продукти не са имали проблеми със своя застраховка, само 8% декларират такъв. В същото време 33% от анкетираните считат, че застрахователите не са коректни при изплащането на щети, което показва проблем с нивото на доверие.

Цената е водещ фактор при избор на застраховка за 79% от анкетираните, което е признак на сравнително слаба застрахователна култура, защото цената е обвързана с условията по полиците, нивото на покритие и размера на застрахователните суми. И въпреки относително ниските цени на застраховките в България хората продължават да ги възприемат като скъпи.

Начало