Константин Велев, председател на АБЗ: „Пандемията даде силен тласък на дигиталната трансформация в застраховането и промени нагласите на клиентите“

В интервюта за сутрешния блок „Всеки делник“ на  Bloomberg TV Bulgaria , предаването „Директно“ на Bulgaria On Air TV и Investor.bg  Константин Велев, председател на АБЗ, коментира представянето на застрахователния пазар в кризисната 2020 г. и очерталите се тенденции в развитието му.

Той определи  2020 като  много трудна година от икономическа гледна точка, но  въпреки непрекъснатите предизвикателства пред бранша, негативните прогнози за значим спад в застраховането  не са се реализирали. Видно от резултатите за 2020 г. пазарът е останал стабилен, като ефектът от кризата се изразява основно в задържане на динамичното пазарно развитие на нива от предходната година. Пазарът по общо застраховане като цяло се движи около нивата от 2019 г. При водещата бизнес линия - автомобилното застраховане -  ситуацията е същата като през 2019 г. от гледна точка на краен резултат. "Гражданската отговорност" е с много лек спад - под 1% спрямо 2019 г., а "Каско" е с много лек ръст от около 1% спрямо 2019 г. По-сериозен спад от около 10% има в животозастраховането, което е обясним резултат, дължащ се на стагнацията, икономическа несигурност и последиците от пандемията за живота и здравето на гражданите. “Някои показатели в общото застраховане в тази кризисна година определено надминаха поне моите очаквания – коментира Константин Велев -  По отношение на премийния приход, пазарът по общо застраховане остана около нивото на 2019 г., но компаниите отчетоха значително подобряване на техническия резултат и повишение на печалбата.“

„На фона на общата икономическа ситуация в страната и сериозните последици на кризата в някои от секторите на икономиката ни, ние отчитаме резултатите за 2020 г. като значим успех за българската застрахователна индустрия.“ – обобщи Константин Велев.

Сред причините за това позитивно развитие той посочи  способността на сектора за бърза адаптация към новите реалности и дигитална трансформация и технологично израстване, насочени към изискванията за дистанция в комуникацията и обслужването на клиентите и към промените в техните нагласи и очаквания. 

Една от най-значимите ефекти от кризата върху застрахователната индустрия е с положителен знак. Пандемията изигра ролята на катализатор, давайки силен тласък на вече започналата дигитална трансформация в застрахователния сектор. Предизвикателството за скоростна дигитализация се превърна в предимство като оптимизира бизнес процесите вътре в компаниите, намали някои административни разходи, подобри възможностите за оценка на рисковете. Дигитализацията промени много контактите, комуникацията и обслужването на клиентите и философията при разработването и предлагането на нови продукти и услуги. Дистанционното сключване на застраховки, дистанционният оглед и завеждане на щети, медицинските прегледи от разстояние вече се приемат като част от обичайните услуги.

Според Константин Велев пандемията промени и нещо много важно – нагласите на клиентите. Било заради страха от заразяване, било заради изпитаните от тях предимствата на дигиталното обслужване, хората все повече предпочитат и търсят такъв тип дистанционни услуги. Това стимулира компаниите и налага по-различен модел на правене на бизнес.  Този модел на засилена дистанционност ще продължи да се развива и в бъдеще.

Председателят на АБЗ подчерта, че за да се стимулира по-нататъшната дигитализация в застраховането са необходими редица нормативни промени, тъй като сега съществуващите регулации в страната отговарят на изискванията на една „недигитална“ среда. „Пандемията наложи нова реалност и ние трябва да се съобразяваме с нея“ – посочи Велев.

Заедно с това следва да се отчита, че навлизането на нови технологии като изкуствен интелект, виртуална реалност, „биг дейта“ в застраховането ще се случва по-внимателно, по-постепенно заради регулацията и спецификите на бизнеса.  

Председателят на АБЗ коментира и причините за разликите в структурата на пазара и дяловете на различните линии на бизнес в България и Европа. У нас водещо е автомобилното застраховане („Гражданска отговорност“ и „Каско“ са със 71% дял от пазара), докато в Европа доминиращо е животозастраховането ( с около 60% дял), едва след това с много по-ниска дялове от около 8-10% се нареждат здравното застраховане, автомобилното и имущественото. Развитието на животозастраховането предполага по-стабилен жизнен стандарт, по-висока предвидимост на доходите, лична нагласа за планиране дори и в по-краткосрочен план, както и по-висока финансова грамотност и застрахователна култура.

 

Вижте цялото интервю на Константин Велев за сутрешния блок „Всеки делник“ на  Bloomberg TV Bulgaria: “Застрахователният сектор след 2020 г.: повече дигитализация, по-малко животозастраховане“

 

Вижте цялото интервю на Константин Велев за предаването „Директно“ на Bulgaria On Air: „Повишен интерес към застраховките с покритие при Ковид-19“

 

Вижте цялото интервю на Константин Велев за Investor.bg: "Резултатите на застрахователните компании надминаха очакванията ни"

Начало