Константин Велев, председател на АБЗ, пред БНР: „Предлага се голямо разнообразие при застраховките за дома“

„При застраховките за дома се предлага много голямо разнообразие в условията  – и като покритие, и като лимити, т.е. суми, за които да бъде застраховано имуществото.“  -  коментира Константин Велев, председател на УС на АБЗ, за Българското национално радио. Всеки човек може да закупи полица, която да отговаря на нуждите му. Но все още сравнително малка част от хората застраховат дома си, като сред причините са непознаване на продуктите и заблуди, свързани с цените на застраховките.  Всъщност, цените са много достъпни. Например, при най-ниските нива на застрахователни суми/лимити от 10 000 лв., цените на полиците варират между 10-20 лв. за година при различните компании. Когато се избира полица, хората трябва да преценяват дали условията по нея,  покритието и застрахователната сума отговорят на нуждите им, а не да се ръководят единствено от цената.

"Ако застраховате къща в едно село за 10 хиляди лева, стане пожар и къщата изгори до основи, както имаше такива случаи, застрахователят ще ви плати 10 хиляди лева.  Очевидно е, че за 10 000 лв. няма да може да построите къщата отново, но все пак ще разполагате с някакви средства. Естествено, за да получите обезщетение, което би ви позволило да построите къщата отново, ще трябва да сте я застраховали за по-висока застрахователна сума.“ - подчерта Константин Велев.  За да се покрият щетите на 100%, собственикът на съответното имущество, трябва да го застрахова на съответната стойност – такава, че  да е достатъчна за възмездяване на щетите в случай на застрахователно събитие.

Коментираното по-горе е в случай, че цялото имущество погине в бедствие. Истината е, че повечето бедствия не засягат из основи имуществото. Например, при наводненията  има навлизане на вода в приземните етажи, повреда на битова техника като хладилници, печки, перални. На практика, почти всяка застраховка за дома би покрила замяната (или ремонта) на такава техника или такива щети.

"Мога да кажа, че на пазара всички продукти, които се предлагат от застрахователните компании, напълно биха покрили природните бедствия, на които ние в последните месеци сме свидетели, а и не само в последните месеци, но и в предходни години", обобщи председателят на АБЗ Константин Велев.

Начало